Prewencja i Wsparcie Finansowe: Program PZU “Policja 4.0

Od 20 października 2023 roku, gdy ukonstytuowała się Komisja Funduszu Prewencyjnego w ramach programu ubezpieczenia grupowego PZU  “POLICJA 4.0” przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod przewodnictwem podinsp. Grzegorza Gubały, do dnia 29 grudnia odbyło się 7 posiedzeń Komisji. W trakcie tych spotkań Komisja podejmowała decyzje dotyczące przyznania wsparcia finansowego osobom uprawnionym.

Celem działania Komisji Funduszu Prewencyjnego w ramach Programu PZU “Policja 4.0” jest udzielanie pomocy finansowej ubezpieczonym w celu zapobiegania powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych, określonych w katalogu zadań prewencyjnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ubezpieczonym, Komisja podejmuje starania, aby zapewnić nie tylko wsparcie finansowe w sytuacjach kryzysowych, ale także angażuje się w działania prewencyjne, które obejmują szeroko rozumianą prewencję zdrowia.

Komisja Funduszu Prewencyjnego w okresie od 20 października do 29 grudnia 2023 roku przyznała pomoc finansową 171 osobom, ubezpieczonym w ramach grupowego ubezpieczenia PZU “POLICJA 4.0”. Łączna kwota przyznanej pomocy wyniosła 419 666,78 złotych.

więcej: Fundusz Prewencyjny