Komendant Główny Policji i NSZZ Policjantów rozmawiali o walce z wakatami i finansowaniu Policji

9 kwietnia 2024 r. w godzinach popołudniowych Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń spotkał się z przedstawicielami NSZZ Policjantów: Przewodniczącym Zarządu Głównego Rafałem Jankowskim oraz Wiceprzewodniczącymi Andrzejem Szarym i Sławomirem Koniuszym. Przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z kryzysem kadrowym i wadliwością obecnego systemu finansowania Policji, a także wnioski płynące z zakończonego w Policji audytu.

Odnosząc się do rekordowo wysokiej liczby wakatów, mającej swoje przełożenie zarówno na przeciążenie policjantów obowiązkami, jak i na poziom bezpieczeństwa, szczególnie na terenie największych aglomeracji, uczestnicy spotkania wskazali na potrzebę podjęcia niezwłocznych działań ze strony MSWiA. Związkowcy podziękowali Komendantowi za trafną ocenę sytuacji, jeśli chodzi o zakończony audyt oraz podobne opinie, co do działań naprawczych. Podkreślili jednak, że propozycje przygotowywane przez ministerstwo należy jak najszybciej skonfrontować z propozycjami NSZZ Policjantów i uzgodnić je zanim trafią na ścieżkę legislacji.

Wśród omówionych tematów pojawiła się zapowiadana przez MSWiA zmiana siatki płac, zrównanie świadczeń policyjnych ze świadczeniami, z których korzystają żołnierze, progresywny wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych, usprawnienie systemu specjalistycznych szkoleń zawodowych oraz zmiana modelu finansowania Policji.

Przedstawiciele NSZZ Policjantów zwrócili się też do Komendanta o wydanie dyspozycji w sprawie podziału środków (około 90 zł), będących ostatnim elementem tegorocznej waloryzacji uposażeń. Środki mają być przeznaczone na wyrównanie minimalnych dodatków funkcyjnych oraz wzrost dodatków służbowych według zasad uzgodnionych przez komendantów wojewódzkich z właściwymi Zarządami Wojewódzkimi NSZZ Policjantów.

Kolejny wniosek, do którego Komendant Boroń ustosunkował się pozytywnie zakładał przesunięcie środków wakatowych na zwiększenie puli nagród z okazji tegorocznego Święta Policji.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów