Projekt dotyczący podwyższenia grup zaszeregowania

 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego z dnia 29 stycznia 2022 roku.

Projekt rozporządzenia:tutaj

źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/12356206