Rafał Jankowski: jeśli państwo oczekuje od policjantów działania, to musi ich uzbroić w skuteczne przepisy

 

Państwo, które wysyła policjantów na ulice musi zadbać o to, żeby postępowali zgodnie z literą prawa. Tego oczekują funkcjonariusze i społeczeństwo – podkreślił Rafał Jankowski w programie „Tak jest”, wyemitowanym w TVN24 w dniu 16 grudnia 2020′.

Rafał Jankowski po raz kolejny był gościem Andrzeja Morozowskiego w programie „Tak jest”. Drugim gościem był mecenas Ryszard Kalisz, były minister spraw wewnętrznych. Tematem programu była legalność interwencji policjantów podczas protestów, jakie miały miejsce 13 grudnia w Warszawie

– Czy zgodnie z art. 58. ustawy o Policji, policjant zobowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, jeśli wykonanie takiego rozkazu łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa – pytał Rafała Jankowskiego Andrzej Morozowski. – Skoro tak wielu prawników twierdzi, iż nie ma ustawy na mocy której można stwierdzić, że te strajki, które tłumią policjanci są nielegalne, to czy policjant może się zastosować do tego przepisu i czy związek zawodowy policjantów nie powinien w takim razie radzić policjantom, co mają robić – dodał.

– Zapis w ustawie o Policji, o który pan pyta, jest jednym z ważniejszych przepisów tej ustawy –zaznaczył Rafał Jankowski. – Mówi Pan, że wielu prawników twierdzi, że działania policji są nielegalne, ale też wielu twierdzi, że są legalne. Tak naprawdę nie można pozostawiać kwestii rozstrzygania sporów prawnych policjantom na ulicy – podkreślił przewodniczący NSZZ Policjantów.  – Policjant poza tym, że jest wyposażony w techniczne środki przymusu, musi być też wyposażony w odpowiednie przepisy prawa. My nie możemy wychodząc na ulice, szczególnie w przypadku pododdziałów zwartych, rozstrzygać, czy to, co wykonujemy, jest zgodne z orzecznictwem prawa – dodał. – Jeżeli rząd i MSWiA stosują te przepisy – w oparciu o nie działa policja. My nie jesteśmy od rozstrzygania sporów prawnych i nie możemy być..

Andrzej Morozowski na poparcie swojej tezy przytoczył statystyki, z których wynika, że sądy uznają, że tylko 2,5% tych interwencji policji, które kończyły się wystawieniem mandatu, było prawidłowe. 97,5 % spraw jest przez sądy oddalanych, czyli policja przegrywa je w sądzie.

– Po raz pierwszy słyszę, że jest tak wielki procent spraw oddalanych przez sądy – zaznaczył Rafał Jankowski. – Jednak to nie leży w kompetencjach policjanta. Nie możemy bowiem doprowadzać do sytuacji, że policjanci sami będą decydować, co jest bardziej zgodne z prawem, a co jest mniej zgodne z prawem – podkreślił Szef związku policjantów i dodał – Państwo, które wysyła policjantów na ulice musi zadbać o to, żeby postępowali zgodnie z literą prawa. Tego oczekują funkcjonariusze i społeczeństwo… Nie możemy sobie zostawiać jakiejś furtki, czy podejmiemy interwencję, czy nie. Od początku pandemii rozpoczęły się te dyskusje i naprawdę prosimy nie włączać w to związku zawodowego policjantów ani funkcjonariuszy, bo od tego jest państwo. Skoro państwo oczekuje od policjantów skutecznego działania, to musi uzbroić tych policjantów w skuteczne przepisy prawa – zakończył.

Z opinią wyrażoną przez przewodniczącego NSZZ Policjantów w pełni zgodził się Ryszard Kalisz – W pełni zgadzam się z panem przewodniczącym. Ma rację. Policjanci są funkcjonariuszami liniowymi i mają swoich przełożonych. Te problemy wynikają z tego, że państwo, rząd utrzymują stan chaosu prawnego.

W podsumowaniu dyskusji red. Andrzej Morozowski uznał, że w takim świetle, przepis art. 58 jest martwym przepisem.

Na podstawie nagrania programu (jp)

źródło: TVN24