Sejm uchwalił ustawę przywracającą m.in. 100 – proc. płatne zwolnienia lekarskie dla służb mundurowych

 

 

Sejm uchwalił ustawę, która w ramach walki z pandemią koronawirusa przywraca między innymi 100-proc. płatne zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA na kwarantannie i izolacji.

Ustawa zakłada m.in. podwyższenie wynagrodzeń pracowników medycznych kierowanych przez wojewodów do walki z epidemią oraz zwolnienia medyków z odpowiedzialności karnej za błędy popełnione podczas leczenia pacjentów z COVID-19. Projekt został przyjęty przez Sejm w czwartek po godz. 17.33.

Ustawa wprowadza także m.in. karę grzywny lub nagany za nieprzestrzeganie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią. Z kolei nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży np. w sklepie

Za ustawą zagłosowało 423 posłów, 11 było przeciw, a dziewięciu wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Senat zajmie się ustawą na posiedzeniu zwołanym na poniedziałek 26 października 2020′

Przepisy ustawy przywracają między innymi 100-proc. płatne zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA na kwarantannie i izolacji. Warto podkreślić, że zaproponowane rozwiązania noszą charakter systemowy. Będą bowiem dodane do ustaw pragmatycznych każdej z formacji podległej MSWiA, co umożliwi stosowanie ich po ustaniu epidemii Covid-19

Jak czytamy w załączonym projekcie, w ustawie o Policji do art. 121b ust. 5 (który określa sytuacje w jakich policjant przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowuje prawo do pełnego uposażenia) ma zostać dodany punkt 8. Zgodnie z nim, jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu “stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby” zachowa on prawo do 100 proc. uposażenia. Takie prawo przysługiwać ma też policjantowi w sytuacji powstałej “na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby” (pkt 4, dodany do art. 121b ust 3 ustawy o Policji).

Korzystanie z nowych rozwiązań, wymagać będzie potwierdzenie od przełożonego, co wynika z art. 121b ustęp 6a, “wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 5 pkt 8 i ust. 6 pkt 4, stwierdza pisemnie przełożony właściwy do spraw osobowych lub upoważniona przez niego osoba”.

Nowe przepisy mają wejść w życie bez vacatio legis – z dniem następującym po dniu ogłoszenia, aczkolwiek, co trzeba podkreślić – postanowienia dotyczące pełnopłatnych zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy, wejdą w życie  z mocą od dnia 5 września 2020 r.”  Nadanie temu postanowieniu wstecznej mocy obowiązującej, formalnie zapewnia ciągłość zachowania pełnopłatnych zwolnień lekarskich, gdyż poprzednio obowiązujące przepisy utraciły moc na początku września.

źródło:nszzp.pl