Specjaliści z 6 Brygady Powietrznodesantowej szkolili policjantów OPP w Krakowie z „zielonej taktyki”

Przedwczoraj na krakowskim Pasterniku odbył się drugi etap szkolenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie z taktyk w zorganizowanych działaniach zespołowych podczas pościgów i poszukiwań w terenach zalesionych. Doskonalenie zawodowe prowadził chor. Dariusz Wandas oraz kpr. Kamil Potępa z 6 Brygady Powietrznodesantowej


12 czerwca br. na terenie jednostki wojskowej na Pasterniku funkcjonariusze krakowskiego Oddziału Prewencji Policji ćwiczyli taktyki poruszania się w terenie zielonym. W pierwszej części dnia szkoleniowego funkcjonariusze uczyli się poruszać po lesie i komunikować się niewerbalnie, podczas działań pościgowych. Na koniec dnia policjanci brali udział w symulacjach „na gorąco”, gdzie musieli wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w ogniu walki. Szkolenie miało na celu przygotować funkcjonariuszy do działań w niezurbanizowanym i nieznanym terenie, z wykorzystaniem ukształtowania terenu. To kolejny etap doskonalenia, które będzie jeszcze kontynuowane, gdyż zielona taktyka jest zagadnieniem szerokim, którego nie da się opanować podczas kilku godzin teorii i praktyki.