Spotkanie w Ministerstwie Finansów

 

30 czerwca dobyło się spotkanie członków Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem oraz pracownikami Ministerstwa Finansów. Głównym tematem była nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wchodzi w życie 1 lipca. Zmiany wprowadzają stawkę 12% w I progu podatkowym, przy jednoczesnym pozostawieniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. oraz wyższego progu dochodowego – 120 tys. zł, po przekroczeniu którego płaci się 32-proc. PIT.

Podczas rozmowy wiceminister Soboń wysłuchał również postulatów związkowców oraz problemów, które aktualnie dotykają służby mundurowe. Związkowcy, podkreślając kluczową rolę funkcjonariuszy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego zwrócili uwagę na konieczność waloryzacji uposażeń w wysokości, jaką OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych przyjęły we wspólnym stanowisku do założeń przyszłorocznego budżetu państwa. Wiceminister Soboń poinformował, że propozycja waloryzacji, jaką Ministerstwo Finansów przygotowało dla służb mundurowych zostanie zaprezentowana przez resort na poniedziałkowym posiedzeniu Zespołu Problemowego ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Rady Dialogu Społecznego.

 

W spotkaniu wzięli udział:

podinsp. Sławomir Koniuszy – członek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

chor. w st. spoczynku Czesław Tuła – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

st. kpt Bartłomiej Mickiewicz- Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

mł. bryg. Krzysztof Hetman – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa

Łukasz Kunek- członek Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”

 

Ministerstwo Finansów:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Jarosław Szatański

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych Beata Karbownik