20 proc. podwyżki, czyli ile?

Odkąd okazało się, że beneficjentami wzrostu przyszłorocznych wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej będą również policjanci, w sieci zaroiło się od różnego rodzaju tabelek z wyliczeniami, które co prawda przyciągają uwagę kolorami, ale nie do końca pokazują kto ile zyska.

Z oficjalnych komunikatów Rządu po pierwszym posiedzeniu Rady Ministrów i uchwaleniu przez Sejm ustawy okołobudżetowej wiemy tyle, że od dnia 1 marca 2024 r. o 20% wzrośnie kwota bazowa kształtująca przeciętne uposażenie policjantów. Obecna wynosi 1 740,64 zł. Więc po waloryzacji wynosić będzie 2 088,77 zł.

Jak wyliczyć ile zyskają na tym policjanci

Wiedząc, że o wzroście przyszłorocznych uposażeń ostatecznie zadecyduje kwota bazowa, od której zależy największa część policyjnego uposażenia, zechcemy by każdy samodzielnie obliczył ile na tym zyska. Żeby do tego dojść trzeba od iloczynu nowej kwoty bazowej i mnożnika przypisanego do każdej grupy zaszeregowania (2 088,77 x mnożnik) odjąć iloczyn starej kwoty bazowej i mnożnika (1 740,64 x mnożnik). Mnożniki przypisane do poszczególnych grup zaszeregowanie znajdziecie w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 r. ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego… (rozporządzenie znajdziecie pod artykułem). Do uzyskanej w ten sposób kwoty trzeba dodać posiadaną wysługę lat oraz staż służby powyżej 15 lat.

Pamiętajmy, że tzw. dodatek z tytułu wysługi lat podwyższa uposażenie zasadnicze o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby – łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby. Natomiast przy dodawaniu świadczenia za długoletnią służbę (art. 120d ustawy o Policji) musicie pamiętać, że przysługuje ono po osiągnięciu 15 lat służby w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego i zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby.

Oto kilka przykładów

  • Policjant w 2 grupie zaszeregowania z trzyletnim stażem służby [(2 088,77 x 2,014) – (1 740,64 x 2,014) + 3% wysługi] = 722, 16 zł brutto
  • Dzielnicowy i kontroler ruchu drogowego w 4 grupie zaszeregowania z dziesięcioletnim stażem służby
    [(2 088,77 x 2,077) – (1 740,64 x 2,077) + 10% wysługi] = 795, 41 zł brutto
  • Detektyw, starszy dzielnicowy i asystent w 5 grupie zaszeregowania z piętnastoletnim stażem służby
    [(2 088,77 x 2,168) – (1 740,64 x 2,168) + (15% wysługi + 5% stażowego)] = 905, 69 zł brutto
  • Specjalista, instruktor i dyżurny OPP w 6 grupie zaszeregowania z dwudziestopięcioletnim stażem służby [(2 088,77 x 2,3) – (1 740,64 x 2,3) + (24% wysługi + 15% stażowego)] = 1 112, 97 zł brutto

Istotną rzeczą jest to, że do uzyskanych powyżej skutków brutto każdy z policjantów musi sobie jeszcze dodać kwotę wynikającą z mechanizmu zawartego w tzw. ustawie okołobudżetowej, którą Sejm uchwalił na wczorajszym posiedzeniu. Zawiera ona ten sam mechanizm rekompensaty, z którego korzystamy w obowiązującej do końca roku ustawie okołobudżetowej. Nie wnikając w zawiłość wzoru, za pomocą którego od marca do grudnia finanse naliczają nam konkretną kwotę (proporcjonalną do naszych uposażeń), w tym roku otrzymujemy około 100 zł brutto. W przyszłym roku kwota ta wzrośnie o kilkadziesiąt złotych i będzie doliczana do uposażenia od 1 marca do końca roku. Dość ważne jest też to, że policjanci, którzy nie ukończyli 26 roku życia zwolnieni są z podatku dochodowego PIT, który jak wiemy wynosi 12% (pierwszy próg).

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

załącznik: