INSP. MAREK BOROŃ PRZEJĄŁ OBOWIĄZKI KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziś w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków na stanowisku Komendanta Głównego Policji insp. Markowi Boroniowi. Wzięli w niej udział sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster i nadinsp. Paweł Dobrodziej, a także dyrektorzy i zastępcy dyrektorów Biur KGP, pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających policjantów i pracowników Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 22 grudnia 2023 roku na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji powierzył insp. Markowi Boroniowi pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Głównego Policji.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił sekretarz stanu w MSWiA Czesław Mroczek, który powiedział m.in.:

– Zmiana kierownictwa Policji powinna przebiegać w sposób jak najbardziej płynny, gdyż służba, którą pełnicie na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli wymaga, by zachowana była ciągłość. (…) Ta zmiana ma być płynna i chodzi nam o to, by w służbie pozostały wszystkie osoby, które dalej chcą służyć i spełniają merytoryczne przesłanki podejścia do pracy. Jesteśmy w procesie, który mam nadzieję, zakończy się za kilka tygodni taką decyzją, że będziemy mieli skompletowane nowe kierownictwo Komendy Głównej Policji i komend wojewódzkich, że będziemy koncertowali się na pracy. Największa w tym rola nowego, pełniącego obowiązki Komendanta Głównego Policji pana insp. Marka Boronia.

Głos zabrał także pełniący dotychczas obowiązki Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który podkreślił, że ewolucyjna, a nie rewolucyjna zmiana spowoduje uspokojenie w formacji, w której służy wielu wspaniałych ludzi. I dodał:

– Gdy kilkanaście dni temu na tej właśnie sali obowiązki te były przekazywane mnie, powiedziałem, że gdybym pełnił tą służbę choćby tylko jedną godzinę, to i tak jest to dla mnie ogromny zaszczyt, bo dowodzenie ponad stutysięczną armią policjantów i pracowników Policji to ogromne wyróżnienie. Za to bardzo dziękuję.

Inspektor Marek Boroń podziękował za zaufanie jakim został obdarzony i podkreślił ogromne zobowiązanie jakie na nim spoczęło.

– Wiem, ile wyzwań stoi przed Policją. Mam świadomość tego, co najbardziej boli Policję, mówię tutaj o problemach kadrowych, procesie wyszkolenia i o tym, jak dzisiaj wygląda świat, w którym się znaleźliśmy. To zaszczyt, że mogę objąć prowadzenie polskiej Policji. Zobowiązuję się, że wszystkie moje decyzje będą przemyślane. To ma być ewolucja, nie rewolucja.

źródło: BKS KGP