Wyróżnienia za wzorowe wyniki w testach sprawności fizycznej

9 maja br. podczas uroczystej zbiórki, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, inspektor Jarosław Nowak, uhonorował policjantów Oddziału za osiągnięcia w testach sprawności fizycznej za rok 2023. W spotkaniu uczestniczyli bezpośredni przełożeni policjantów, reprezentant Zespołu Szkolenia OPP oraz przedstawiciele Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP i SPKP.


Podczas uroczystości, inspektor Nowak zwrócił uwagę na wysiłek i zaangażowanie policjantów w utrzymanie wysokiej formy fizycznej pomimo wymagających warunków służby. Szczególne gratulacje otrzymali najlepsi z całego stanu etatowego Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, których Dowódca określił jako wzór do naśladowania dla pozostałych funkcjonariuszy. Naszym zamiarem, wspólnie z NSZZ Policjantów, jest promowanie wzorowej postawy mającej na celu utrzymanie wysokiego poziomu sprawności fizycznej, niezbędnej do bezpiecznego wykonywania zadań służbowych. W 2023 roku najlepsze wyniki w teście sprawności fizycznej osiągnęli:

  1. post. Michał Otfinowski — Kompania I
  2. st.post. Emilian Jurzak — Kompania IV
  3. st.post. Michał Gunia — Kompania II (nieobecny podczas wyróżnienia — obowiązki służbowe)

“Jestem dumny z tego, że swoim zachowaniem promujecie sport, a mimo trudnych warunków służby, dbacie o swoją tężyznę fizyczną. Możecie pochwalić się wzorowymi wynikami, i mam nadzieję, że utrzymacie tę passę jeszcze długo. Wspólnie z NSZZ Policjantów będziemy kontynuować tę tradycję wyróżnień i życzę Wam, aby tegoroczne zmagania w testach sprawności fizycznej pozwoliły na osiągnięcie równie dobrych lub lepszych wyników” – powiedział Dowódca.

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów OPP i SPKP, we współpracy z marką #holdtheline, ufundowali nagrody indywidualne wyróżnionym policjantom. Post. Michałowi Otfinowskiemu, st. post. Emilianowi Jurzakowi oraz st. post. Michałowi Gunia raz jeszcze serdecznie gratulujemy ich doskonałych wyników i życzymy im oraz wszystkim funkcjonariuszom dalszych sukcesów zarówno na polu zawodowym, jak i sportowym.