ZMIANY NA STANOWISKACH ZASTĘPCÓW KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KRAKOWIE

W środę, 8 maja br., w sali im. inspektora Marka Woźniczki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się wyjątkowa uroczystość związana z wprowadzeniem nowych Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji. Na podstawie rozkazów personalnych Komendanta Głównego Policji inspektor Marek Boroń powierzył z dniem 6 maja 2024 roku obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektorowi Maciejowi Kubiakowi oraz na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektorowi Mariuszowi Kudeli. Z tym samym dniem na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji powołany został młodszy inspektor Paweł Krauz.

Na uroczystości obecne było kierownictwo małopolskiej Policji oraz Naczelnicy Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W uroczystej zbiórce wzięli udział również przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego na czele z  Przewodniczącym podinsp. Grzegorzem Gubałą. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie inspektor Piotr Morajko przyjął nowych Zastępców, życząc im dalszych sukcesów zawodowych. Następnie zebrani zostali zapoznani z przebiegiem dotychczasowej służby Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Na zakończenie uroczystości podinsp. Grzegorz Gubała wraz z Wiceprzewodniczącą ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podkom. Agnieszką Juszczak wręczyli nowym Zastępcom Komendanta odznaki symbolizujące przynależność do garnizonu małopolskiego z życzeniami pomyślności i owocnej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski.


Inspektor Maciej Kubiak służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku. Od dnia 8 marca 2024 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Z dniem 15 kwietnia 2024 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Komendant Główny Policji, z dniem 6 maja 2024 roku powierzył mu obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie nadzoruje pion prewencji.

Inspektor Mariusz Kudela służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Od czerwca 2016 roku pełnił służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji, ostatnio na stanowisku Zastępcy Komendanta  Centralnego Biura Śledczego Policji. Od 28 grudnia 2023 roku do lutego 2024 roku pełnił obowiązki Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Z dniem 6 maja 2024 roku, Komendant Główny Policji powierzył mu obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, gdzie będzie odpowiedzialny za pion logistyki.

Młodszy inspektor Paweł Krauz służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Przez lata zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach, obejmując zarówno stanowiska wykonawcze, jak i kierownicze. Od dnia 20 stycznia 2024 roku pełnił obowiązku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Komendant Główny Policji, z dniem 6 maja 2024 roku powołał go na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadzorującego pion kryminalny.

źródło: Policja Malopolska