34. ROCZNICA REJESTRACJI NSZZ POLICJANTÓW

11 maja 1990 roku, jeden dzień po ogłoszeniu i wejściu w życie uchwalonej w dniu 6 kwietnia 1990 r. ustawy o Policji, Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia wpisać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów do rejestru związków zawodowych (Sygn. Akt VII NS Rej zz pz 41/89).

Rejestracja NSZZ Policjantów zapoczątkowała proces transformacji ustrojowej w instytucji dotychczas całkowicie podporządkowanej byłym funkcjonariuszom PZPR. Pod naporem reformatorskiego żywiołu, komunistyczna reduta z generałem Czesławem Kiszczakiem na czele, ówczesnym Ministrem Spraw Wewnętrznych zaczęła trzeszczeć w posadach.

Gen. Kiszczak liczył, że zapały reformatorów uda mu się zdusić, że podporządkuje NSZZ Policjantów swoim wpływom i utrzyma w swoich rękach policję, ale działacze związkowi okazali się sprytniejsi.

Aby jednak Policja stać się mogła w pełni demokratyczną i nowoczesną formacją i zyskać pełne zaufanie społeczne musiało upłynąć sporo czasu…

(…) 11 maja tego roku, mija 34 lata od powstania Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów. Zgoda na jego założenie w resorcie siłowym była jednym najważniejszych symboli zmian ustrojowych w naszym kraju (…) – Policja 997.

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie polskiej Policji bez NSZZ Policjantów, który ma ogromne zasługi w demokratyzacji naszej formacji.

Jako 50-cio tysięczny Związek czujemy odpowiedzialność za wszystkich funkcjonariuszy. Bezpieczeństwo to przecież nasza wspólna sprawa. A naszym dyżurnym krytykom, wypominającym nam często nieprawdziwe rzeczy i błędy przypominamy, że nie myli się tylko ten, który nic nie robi.

My działamy nieprzerwanie od 34 lat dla dobra całej naszej formacji.

 

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów