Spotkanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

 

Kwestie związane z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy to główny temat spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

Spotkanie odbyło się we wtorek (25 maja br.) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wzięli w nim udział: Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA; Sławomir Koniuszy, członek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”; Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Paweł Borek, zastępca przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

MSWiA rozpatrzyło propozycję związków zawodowych służb mundurowych odnośnie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Dotyczy to zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Uzgodniono, że ta grupa funkcjonariuszy – w momencie podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę – będzie miała do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie przez tych funkcjonariuszy do emerytury mundurowej pracy cywilnej i tym samym pobieranie tylko emerytury mundurowej. Druga możliwość to niedoliczanie do emerytury mundurowej pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur, tj. emerytury mundurowej i emerytury z ZUS (za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat). Strony uzgodniły, że MSWiA przygotuje odpowiednie przepisy w tym zakresie i przedstawi je związkom zawodowym.

W czasie spotkania przedstawiciele związków zawodowych podnieśli kwestie nowej ustawy modernizacyjnej. Strona związkowa zwróciła się z wnioskiem o możliwie pilne przyjęcie ustawy modernizacyjnej zgodnie z porozumieniem podpisanym 8 listopada 2018 r.

Związki zawodowe zwróciły się również z wnioskiem dotyczącym doprecyzowania przepisów w zakresie dodatku motywacyjnego po 25 latach służby. Odnosi się to do sytuacji, kiedy wypłata dodatku jest wstrzymana w wyniku złożenia subsydiarnego lub prywatnego aktu oskarżenia wobec funkcjonariusza oraz absencji chorobowej związanej ze służbą lub wypadkiem mającym związek ze służbą. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował, że kwestie te powinny być dokładnie przeanalizowane, a zmiana w tym zakresie byłaby możliwa przy najbliższej nowelizacji przepisów.

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/spotkanie-ze-zwiazkami-zawodowymi-zrzeszajacymi-funkcjonariuszy-sluzb-mundurowych-mswia