Minister Mariusz Kamiński powołał nowego zastępcę komendanta głównego Policji oraz dwóch nowych komendantów wojewódzkich Policji

 

 

We wtorek (25 maja br.) minister Mariusz Kamiński powołał insp. Romana Kustera na zastępcę komendanta głównego Policji. Akty powołania odebrali również: nadinsp. Michał Ledzion – na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz insp. Waldemar Wołowiec – na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Wszyscy nowo powołani komendanci obejmą swoje obowiązki 27 maja br.

Inspektor Roman Kuster ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W szeregi Policji wstąpił w 1991 roku. Zajmował stanowiska m.in.: komendanta miejskiego w Poznaniu i pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Od 2020 roku był komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie. Inspektor Roman Kuster zastąpił na stanowisku nadinsp. Tomasza Szymańskiego, który przechodzi na emeryturę.

Nadinsp. Michał Ledzion służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Był  związany m.in. z pionem kryminalnym i prewencyjnym. Pełnił m.in. funkcję dowódcy oddziału prewencji Policji w Łodzi. Był również pierwszym zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Od 2020 roku zajmował stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Inspektor Waldemar Wołowiec jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w Policji pełni od 1990 roku, m.in. służył w strukturach Komendy Stołecznej Policji i Komendy Głównej Policji. Od 2018 roku był dyrektorem Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

źródło: https://www.gov.pl/