Szkolenie – Crowd and Riot Control oraz „FIRE PHOBIA”

Zespół Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie pod kierownictwem podinsp. Mirosława Juszczaka przeprowadził cykl szkoleń dla Kompanii Manewrowej 6 Batalionu Dowodzenia przygotowującej się do XLIV zmiany PKW KFOR Kosowo. Żołnierze ćwiczyli kontrolę nad tłumem, postępowanie w przypadku użycia przez demonstrantów substancji łatwopalnych oraz użycie i wykorzystanie wybranych środków przymusu bezpośredniego.

Na bazie porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych /DGRSZ/ oraz na wniosek Dowódcy 6 Batalionu Dowodzenia skierowanego do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie wyznaczył instruktorów Zespołu Szkolenia, którzy od września 2020 roku przeprowadzili cykl szkoleń dla Kompanii Manewrowej przygotowującej się do XLIV zmiany PKW KFOR Kosowo. W ramach doskonalenia procedur CRC (Crowd and Riot Control) żołnierze ćwiczyli m.in.: kontrolę nad tłumem, postępowanie w przypadku użycia przez demonstrantów substancji łatwopalnych oraz użycie i wykorzystanie wybranych środków przymusu bezpośredniego stosowanych w działaniach pododdziałów zwartych. Doskonalili znajomość procedur w przypadku zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W czasie zajęć prowadzonych przez policyjnych instruktorów żołnierze doskonalili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu działania związków taktycznych realizujących zadania sił porządkowych – pododdziałów zwartych, używanych w przypadku występowania zdarzeń o charakterze masowym. Żołnierze ćwiczyli taktykę działania w zależności od charakteru zdarzenia i emocjonalności tłumu, a także taktycznych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia obrzucenia pododdziału niebezpiecznymi przedmiotami.

Podczas szkolenia i doskonalenia procedur CRC (Crowd and Riot Control) żołnierze musieli m.in.: przejść przez ogień, który wybuchał po rozbiciu butelek wypełnionych materiałami łatwopalnymi, przezwyciężyć lęk przed płomieniami oraz wiedzieć, jak je opanować. Tego typu treningi są bardzo ważnym elementem szkolenia bojowego żołnierzy, w tym przypadku kontroli nad tłumem w czasie zamieszek i zachowania w radzeniu sobie z lękiem przed ogniem. Przeprowadzenie podczas ćwiczenia różnych wariantów działania, przekłada się na sprawne wykonywanie zadań przez żołnierzy w przypadku wystąpienia podobnych zdarzeń.

Szkolenia mają na celu doskonalenie umiejętności nabytych w kraju, a także naukę procedur potrzebnych do wykonywania zadań mandatowych w rejonie Republiki Kosowa.
źródło: 6bdow.wp.mil.pl/OPP Kraków