Szkolenie Crowd and Riot Control

Żołnierze 6.Batalionu Dowodzenia wzięli udział w szkoleniu Crowd and Riot Control, czyli kontroli nad tłumem i postępowania w przypadku użycia przez demonstrantów niebezpiecznych przedmiotów, czy substancji łatwopalnych.

W trakcie  prowadzonych zajęć przez Zespół Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie żołnierze doskonalili umiejętności z zakresu działania związków taktycznych, realizujących zadania sił porządkowych – pododdziałów zwartych, używanych w przypadku występowania zdarzeń o charakterze masowym. Szkolenie zostało zorganizowane ze względu na potrzebę wsparcia Straży Granicznej w rejonach przygranicznych. Policyjni instruktorzy pod kierownictwem podinsp. Mirosława Juszczaka przekazali wojskowym ogrom wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą zdobywali latami, służąc na pierwszej linii.

zdjęcia: 6bdow.wp.mil.pl