Policja zbada funkcjonariuszy na obecność koronawirusa. We własnych laboratoriach

 

Wspólnie z MSWiA Komendant Główny Policji, po konsultacji z GIS, podjął decyzję, aby zobowiązać Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i wybrane laboratoria w kraju do przeprowadzania przesiewowych badań genetycznych funkcjonariuszy i pracowników Policji na obecność koronawirusa – poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.
Dodał, że dzięki temu odciążona zostanie publiczna służba zdrowia, a policjanci i pracownicy Policji będą badani maksymalnie szybko.

Komendant Główny Policji, we współpracy z GIS polecił przygotowanie zasad pobierania, zabezpieczenia i badania materiału do badań od policjantów i pracowników cywilnych Policji. Na podstawie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych i w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), opracowano i wdrożono algorytm postępowania określający zasady i warunki przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku badania obecności wirusa SARS-CoV-2 wśród policjantów i pracowników Policji. Ponadto, przedstawiciele CLKP mieli okazję skonsultowania działań z międzynarodowymi ekspertami, korzystając ze wsparcia dr Palomy Cuchi, Dyrektor Biura WHO w Polsce.

Jak przekazał w rozmowie z PAP insp. Mariusz Ciarka, komendant główny od początku epidemii podejmował działania mające na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa policjantom i pracownikom.

– Przypomnę, że jako jedna z pierwszych instytucji w Polsce bardzo szybko wprowadziliśmy pracę zdalną w naszych służbach. Tam gdzie było to oczywiście możliwe, ponieważ policja musi funkcjonować 24 godziny na dobę. Dotyczyło to głównie pracowników cywilnych, wyposażyliśmy funkcjonariuszy i pracowników w środki dezynfekujące, ochronne i wprowadziliśmy odpowiednie procedury ochronne, wszystko po to, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa naszym ludziom i ich rodzinom – zaznaczył policjant.

– Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie policjantów i ich bliskich Komendant Główny Policji podjął decyzję, aby po konsultacji z GIS zobowiązać nasze policyjne laboratoria, czyli Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i laboratoria wyszczególnione w kraju do przeprowadzania przesiewowych badań genetycznych policjantów i pracowników Policji w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 – tłumaczył.

W chwili obecnej, dzięki uruchomieniu badań przesiewowych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji możliwe jest wznowienie działalności placówek dydaktycznych policji i kontynuowanie szkoleń zawodowych minimalizując ryzyko wystąpienia zakażeń wśród słuchaczy i wykładowców. CLKP, posiadając odpowiednie zaplecze sprzętowe oraz wysoce wykwalifikowaną kadrę, okazało się w pełni gotowe do podjęcia dodatkowych zadań zleconych przez Ministra – tłumaczy rzecznik.

Z badania będą mogli skorzystać wszyscy policjanci, którzy podejrzewają, że mogą mieć objawy choroby.

 Jeżeli policjant zgłosi taką chęć, będzie przebadany przez nas niezależnie od publicznej służby zdrowia – podał.

W ocenie rzecznika KGP dzięki tej decyzji odciążona zostanie służba zdrowia.

źródło: nszzp.pl