WRĘCZENIE MEDALI FUNKCJONARIUSZOM. UROCZYSTE ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW

Podczas pierwszego przyjęcia w tym roku, garnizon małopolski zasiliło 50 nowych policjantów. 2 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się ich uroczyste ślubowanie, odznaczenie zasłużonych funkcjonariuszy i pożegnanie policjantów przechodzących na emeryturę. Wśród zaproszonych gości byli Wojewoda Małopolski pan Łukasz Kmita.

23 lutego br. do służby w  małopolskiej Policji zostało przyjętych 50 osób w tym 9 kobiet. Był to pierwszy nabór do służby w 2021 roku.  W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się dziś uroczystość z tej okazji.  Do ślubowania przystąpiło 9 policjantów, którzy zasilą szeregi KWP w Krakowie. Pozostałe 41 osób, które zostały przyjęte do służby, ślubować będą w swoich jednostkach macierzystych.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Po odebraniu ślubowania szef małopolskich policjantów każdemu z nowych funkcjonariuszy wręczył legitymację służbową.  Pan wojewoda gratulował ślubującym wyboru zawodu i wręczał im zasady etyki zawodowej.Nowo przyjętych policjantów czeka przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.

Po uroczystym ślubowaniu nastąpiło wręczenie Medali za Długoletnią Służbę. Medale te przyznał policjantom Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wręczył  medale 19 zasłużonym policjantom: 1 złoty, 16 srebrnych i 2 brązowe.  Wśród odznaczonych są policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z pionów kryminalnego, prewencji i logistyki, a także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie.

Następnie uroczyście pożegnano odchodzących na zasłużoną emeryturę dwóch policjantów:  insp. Jerzego Grońskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach i  mł. insp. Jacka Góreckiego – Zastępcę  Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Komendant Kuster podziękował im za znaczącą, pełną poświęceń i zaangażowania wieloletnią służbę. Przechodzący w stan spoczynku otrzymali  od komendanta pamiątkowe szable. Również wojewoda przekazał słowa uznania dla odchodzących ze służby policjantów.

Po części ceremonialnej głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster. Pogratulował wyboru nowym policjantom i życzył każdemu z nich powodzenia „w  ciężkiej służbie, ale dającej ogromną satysfakcję w przyszłości”.  Życzył młodym adeptom sukcesów w przyszłości na miarę funkcjonariuszy odznaczonych dziś medalami.

Wojewoda pogratulował młodym policjantom. Dzisiaj mundur to zobowiązanie, ale i wyzwanie –  powiedział. Powinny być wyryte w waszych sercach także słowa roty ślubowania,
wiernie służyć narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny – podkreślił.  Podziękował również odznaczonym funkcjonariuszom za ich wieloletnią służbę.

źródło: Malopolska Policja