„Zaangażuj mnie, a zrozumiem” – MOTTO INSTRUKTORÓW ZESPOŁU SZKOLENIA OPP

W dniach 23 i 24 maja instruktorzy Zespołu Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przeprowadzili zajęcia na kursie podstawowym dla strażników miejskich/gminnych.

Można szkolić ludzi zgodnie z założeniem „przez nogi do głowy”, lecz efektywniejszą formą nauki wydaje się być ta, w myśl zasady: „Zaangażuj mnie, a zrozumiem”. Dopiero gdy zachęcimy daną osobę do działania, może ona w pełni zrozumieć istotę zjawiska, jakie staramy się jej wyjaśnić.

Na podejściu tym, bazowali instruktorzy z Zespołu Szkolenia OPP w Krakowie, podkom. Norbert Andraszak oraz sierż.szt. Paweł Mazurkiewicz, którzy prowadzili w dniach 23 i 24 maja br. zajęcia na kursie podstawowym dla strażników miejskich/gminnych w siedzibie Straży Miejskiej w Krakowie. Szkolenie dotyczyło środków przymusu bezpośredniego.

W trakcie 10 godzin lekcyjnych chodziło o maksymalne wskazanie istoty ŚPB, znaczenia skutków wynikających z ich użycia/wykorzystania oraz innych ważnych aspektów związanych z podejmowanym tematem.

oprac: AN