ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODOFICERSKIEGO

10 czerwca br. odbył się egzamin kończący pilotażowe szkolenie zawodowe podoficerskie prowadzone przez Szkołę Policji w Katowicach w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

W zakończeniu szkolenia brał udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Paweł Krauz, Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mł. insp. Krzysztof Kadłuczka oraz kierownik Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Katowicach nadkom. Arkadiusz Chechelski. Szkolenie ukończyło 24 funkcjonariuszy.

Pilotaż rozpoczął się 20 maja br. i trwał przez 15 dni. W trakcie szkolenia policjanci utrwalali wiedzę z zakresu psychologii, pierwszej pomocy, prawa, pracy operacyjnej, taktyk i technik interwencji oraz ze strzelania. Kadrę dydaktyczno-szkoleniową stanowili funkcjonariusze OPP w Krakowie oraz KWP w Krakowie. Dzięki przeprowadzeniu pilotażowego szkolenia w ramach garnizonu małopolskiego awans na pierwszy stopień podoficerski otrzyma aż 24 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

źródło: Malopolska Policja