ZEBRALIŚMY PONAD 258 LITRÓW KRWI! PODSUMOWANIE MAŁOPOLSKIEJ AKCJI „102 LITRY KRWI NA 102 ROCZNICĘ POWSTANIA POLICJI”

31 lipca 2021 r. małopolska Policja wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zakończyły akcję „102 litry krwi na 102 rocznicę powstania Policji”. W szlachetnym przedsięwzięciu wzięło udział wiele jednostek Policji garnizonu małopolskiego. Do oddania krwi zgłosiło się 629 osób. Łącznie zebrano ponad 258 litrów bezcennego daru życia, niezbędnego do ratowania życia poszkodowanym w wypadkach, chorym onkologicznie, czy pacjentom po przeszczepach.

Akcja pod hasłem „102 litry krwi na 102 rocznicę powstania Policji” została zainaugurowana 5 lutego br. przez Małopolską Policję  wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, a jej szczytnym celem było uczczenie rocznicy powstania Policji poprzez zebranie jak największej ilości krwi dla potrzebujących. Akcja swoim zasięgiem objęła całe nasze województwo. Krew można było oddać zarówno podczas zbiórek, które były organizowane na terenach komend Policji, jak również można było się zgłaszać do RCKiK przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie i jego oddziałów w Małopolsce.
Pomimo trudnego czasu pandemii, akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród policjantów oraz pracowników Policji. Funkcjonariusze, którzy na co dzień spotykają się z sytuacjami granicznymi, ocierając się o śmierć oraz widząc ludzkie tragedie, doskonale znają wartość tego życiodajnego płynu, którym chętnie się dzielą.
W przedsięwzięciu wzięło udział 629 osób, w tym małopolscy policjanci na czele z nadinsp. Romanem Kusterem – Z-cą Komendanta Głównego Policji, a ówczesnym Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, pracownicy Policji oraz mieszkańcy naszego regionu. W jego wyniku zebrano ponad 258 litrów krwi, które pomogą w ratowaniu życia rannym w wypadkach, chorym onkologicznie i pacjentom po przeszczepach.

W akcji wzięło udział 84 policjantów i pracowników: Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, którzy oddali prawie 38 litrów krwi.

Dziękujemy wszystkim Krwiodawcom !

źródło: malopolska.policja.gov.pl