ZMIANY NA STANOWISKACH ZASTĘPCÓW KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KRAKOWIE

Od 6 lutego 2023 r. inspektor Piotr Morajko będzie pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadzorując pion prewencji natomiast inspektorowi Tomaszowi Drożdżakowi powierzono obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadzorującego pion kryminalny. Na nowe stanowiska wprowadził ich Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.

Od 6 lutego 2023 r. inspektor Piotr Morajko będzie pełnił obowiązki I Zastępcy  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadzorując pion prewencji natomiast inspektorowi Tomaszowi Drożdżakowi powierzono obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadzorującego pion kryminalny.   Na nowe stanowiska wprowadził ich Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.

6 lutego 2023 r. w siedzibie KWP w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka, z okazji powierzenia obowiązków na stanowiskach zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.  Pełnienie obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie powierzono inspektorowi Piotrowi Morajce, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Inspektor Piotr Morajko nadal będzie nadzorował pion prewencyjny garnizonu małopolskiego. Jednocześnie, obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie powierzono inspektorowi Tomaszowi Drożdżakowi, dotychczas piastującemu funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie. Inspektor Tomasz Drożdżak będzie nadzorował pion kryminalny garnizonu małopolskiej Policji.
W dzisiejszej uroczystości uczestniczyło kierownictwo małopolskiego garnizonu Policji jak również kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Na wstępie zastępca naczelnika Wydziału Kadr KWP w Krakowie odczytała rozkaz personalny dotyczący powierzenia obowiązków insp. Piotrowi Morajce na stanowisku I Zastępcy  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Kolejny rozkaz personalny dotyczył powierzenia obowiązków inspektorowi Tomaszowi Drożdżakowi na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Następnie nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przywitał wszystkich zgromadzonych. Komendant wojewódzki podziękował insp. Morajce za dotychczasową profesjonalną i pełną poświęcenia służbę na stanowisku zastępcy i życzył mu dalszych sukcesów jako jego I Zastępca.
Nadinsp. Michał  Ledzion zwrócił się również ze słowami podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia w służbie do inspektora Tomasza Drożdżaka, któremu gratulował doświadczenia oraz profesjonalizmu w działaniu na rzecz bezpieczeństwa oraz życzył dalszej pomyślności w pełnieniu funkcji zastępcy szefa małopolskich policjantów.
Inspektor Tomasz Drożdżak przywitał się ze zgromadzonymi, już jako pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta. Podziękował  nadinspektorowi Michałowi Ledzionowi, za kredyt zaufania i zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo w garnizonie małopolskim.


I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Piotr Morajko jest absolwentem  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1992 roku. Związany od początku służby z krakowską jednostką. Był m. in. Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka – Swoszowice, Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie oraz Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od listopada 2011 roku pełnił służbę jako Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie. Od 2016 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Od dnia 17 września 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Od 1 lutego 2019 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie a z dniem 1 kwietnia 2019 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie Inspektor Tomasz Drożdżak  jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – Wydziału Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, gdzie ukończył studia podyplomowe na kierunku Public Relation. W 2005 roku ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Na początku swojej kariery zawodowej służył jako szeregowy policjant w Komendzie Rejonowej Policji Kraków – Zachód w zespole patrolowo – interwencyjnym. Następnie pełnił służbę jako dzielnicowy w Komisariacie XIII Policji w Krakowie, gdzie też rozpoczął służbę w pionie dochodzeniowo – śledczym. W 2001 roku awansował do Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, pracując przy najcięższych sprawach przeciwko życiu i zdrowiu. W 2005 roku został pracownikiem Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdzie został wyróżniony przeniesieniem do Wydziału Kryminalnego tej komendy. Tam zajmował się najtrudniejszymi sprawami jako funkcjonariusz, utworzonego jako pierwszego w Polsce, Archiwum X – specjalizującego się niewykrytymi zbrodniami sprzed lat. Od 2007 roku obejmował stanowiska kierownicze w Policji, kolejno  jako Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Komendant Komisariatu II Policji w Krakowie, Komendant Powiatowy Policji w Miechowie, od 4 stycznia 2018 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie. 

źródło: Malopolska Policja