ŻYCZENIA OD KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Z OKAZJI DNIA KOBIET

 

Komendant Główny Policji zwraca się do policjantek i pracownic cywilnych, przekazując najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet.