25. rocznica sformowania 6 Batalionu Dowodzenia!

28 czerwca 2024 r. spadochroniarze 6 Batalionu Dowodzenia obchodzili swoje najważniejsze święto w roku – Święto 6 Batalionu Dowodzenia. Uroczystości miały miejsce w obecności Dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej, Generała Brygady Michała Strzeleckiego, rodzin oraz licznego grona przyjaciół jednostki. W obchodach wziął udział zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, mł. insp. Krzysztof Kadłuczka.


Obchody rozpoczęły się od uroczystego apelu Dowództwa i pododdziałów batalionu, z udziałem pododdziałów i pocztów sztandarowych. Podczas apelu Generał Strzelecki wręczył żołnierzom „Medale za zasługi dla obronności kraju”. Następnie Dowódca 6 Batalionu Dowodzenia, Podpułkownik Paweł Rokicki, wspólnie z byłym Dowódcą jednostki, Podpułkownikiem Piotrem Szołomickim, wręczyli przyznane Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2023 r. Odznaki Pamiątkowe 6 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski.

Podczas ceremonii żołnierze otrzymali również z rąk Dowódcy 6 Batalionu Dowodzenia akty mianowania oraz pisma pochwalne ze zdjęciem na tle sztandaru, listy gratulacyjne i inne wyróżnienia. W swoim przemówieniu, Podpułkownik Paweł Rokicki podziękował żołnierzom i pracownikom RON za ich codzienną służbę i pracę, podkreślając, iż „spadochroniarze stanowią dumę i chlubę Wojsk Lądowych na arenie międzynarodowej”. Wyraził również przekonanie, że „kolejne zadania żołnierze 6 Batalionu Dowodzenia wypełnią odpowiedzialnie i z honorem, potwierdzając swoje doskonałe przygotowanie i umiejętności”.

źródło: 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

Fot. T. Radziwiński