SPOTKANIE Z POLICJANTAMI PEŁNIĄCYMI SŁUŻBĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Policjanci z Podkarpacia codziennie realizują zadania związane z ochroną polskiej granicy na terenie województwa, wspierani przez funkcjonariuszy z całego kraju. Obecnie służą tam również policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Dzisiaj I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster spotkał się z policjantami z województwa małopolskiego i łódzkiego. Podkarpacki garnizon reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie podinsp. Piotr Stępka.


Funkcjonariusze garnizonu podkarpackiego, którzy pełnią służbę w miejscowościach przygranicznych, są wspierani przez policjantów z całego kraju, w tym z Krakowa. Dzięki temu mogą być obecni tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna, dbając o bezpieczeństwo zarówno osób przekraczających polską granicę, jak i mieszkańców regionu.

Nad bezpieczeństwem całą dobę czuwają policjanci różnych pionów – oddziałów prewencji, policyjni kontrterroryści, funkcjonariusze pionów kryminalnych, prewencji oraz ruchu drogowego. Każdy potrzebuje czuć się bezpiecznie, dlatego też funkcjonariusze ofiarują swoją pomoc.

Podczas dzisiejszego spotkania nadinsp. Roman Kuster podziękował funkcjonariuszom za ich zaangażowanie i stałą gotowość do podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa kraju. Docenił ich wysiłki w zapewnieniu porządku, bezpieczeństwa i ochrony wschodniej granicy, przekazując im słowa wsparcia i podziękowania za trud i poświęcenie. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, podinsp. Piotr Stępka, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jarosława Tokarczyka oraz własnym, wyraził wdzięczność za wsparcie i pomoc w codziennej służbie podkarpackim policjantom.

źródło: Podkarpacka Policja