NOWY PODODDZIAŁ ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIE Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU

W ramach programu modernizacji Policji  na lata 2022-2025 rozbudowie poddane zostają niektóre Oddziały Prewencji Policji i Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji poprzez powołanie tzw. kompanii zamiejscowych. Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka również krakowski oddział zwiększył swój stan etatowy.

01 września Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosław Nowak spotkał się z funkcjonariuszami krakowskiego oddziału prewencji, którzy zostali przeniesieni do pełnienia dalszej służby w Nowym Sączu. Od dzisiejszego dnia będą oni stanowić trzon tworzonego zamiejscowego pododdziału prewencji.

Odprawa rozpoczęła się złożeniem meldunku Dowódcy Oddziału Prewencji przez nadkom. Wojciecha Cyrana, który od 1 września 2022 roku odpowiedzialny jest za właściwe realizowanie zadań służbowych przez pododdział Oddziału Prewencji Policji w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Artura Grottgera 50.

Zwracając się do policjantów, mianowanych na stanowiska służbowe w nowej komórce organizacyjnej Oddziału Prewencji Policji w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu, inspektor Jarosław Nowak wyraził nadzieję, że będą oni filarem, na którym powstanie pododdział godny noszenia na rękawie munduru emblematu Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

„Pomimo odległości, jaka nas będzie dzielić, Jesteście częścią krakowskiego oddziału prewencji. Zdecydowana większość z Was zamieszkuje w powiecie nowosądeckim lub jego okolicy i choć argument ten brany był pod uwagę, najważniejszym kryterium przy przeniesieniu była Wasza dotychczasowa wzorowa służba. Zmiana siedziby to tylko wskazanie innego adresu, obowiązki i trudy służby pozostają takie same. Realizując zadania na terenie Małopolski, nie zapominajcie, że jako funkcjonariusze OPP, stanowicie odwód Komendanta Głównego Policji do działań na terenie kraju. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji powinno być dla Was priorytetem. Doskonale Was znam i wiem, że mogę na Was liczyć w każdej sytuacji. To jak będziecie postrzegani przez mieszkańców Sądecczyzny, Małopolski i całego kraju w głównej mierze zależy od Was. Pamiętajcie – zawsze możecie na mnie liczyć”.powiedział insp. Jarosław Nowak

Na koniec Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, życzył funkcjonariuszom samych sukcesów w służbie i sprostania nowym zadaniom na rzecz mieszkańców Małopolski.

Oficjalna uroczystość wprowadzenia pododdziału prewencji – Oddziału Prewencji Policji w Krakowie do siedziby przy ul. Artura Grottgera 50 w Nowym Sączu odbędzie się 05 września 2022 roku o godz. 12.00 z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora Michała Ledziona .