DODATEK SŁUŻBOWY. COŚ DAĆ, CZY WYSTARCZY OBIECAĆ?

 

Od kilku tygodni policjanci i ich przełożeni alarmują przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, że pomimo prawidłowo złożonych wniosków o podwyższenie i tak skromnych dodatków służbowych/funkcyjnych brak jest jakiejkolwiek odpowiedzi. Najstarsze wnioski zalegają po kilka miesięcy a papier, na którym zostały sporządzone, najprawdopodobniej zżółkł.

13 września 2022 roku Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego działając w formie kontroli społecznej nad warunkami służby policjantów w trybie dostępu do informacji publicznej, zwrócił się do Komendanta Głównego Policji gen.insp. dr. Jarosława Szymczyka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona  o informacje i odpowiedzi dotyczące niżej wymienionych pytań i zagadnień:

1. Udzielenie informacji o wysokości dodatków służbowych i funkcyjnych funkcjonariuszy Policji dla każdej z grup zaszeregowania na dzień 01 marca 2022 roku z uwzględnieniem podziału na:

  • Komendę Wojewódzką Policji oraz poszczególne Komendy Miejskie i Powiatowe woj. małopolskiego;
  • wskazanie najwyższego, średniego i najniższego dodatku (osobno dla dodatków służbowych, osobno dla dodatków funkcyjnych);
  • przy kwotach granicznych (najwyższej oraz najniższej) podanie stażu służby funkcjonariusza, który takowy dodatek otrzymuje;

2. Udzielenie informacji, jaka ilość wniosków o podwyższenie dodatków służbowych/funkcyjnych  została negatywnie rozpatrzona, cofnięta, czyją decyzją i na jakiej podstawie prawnej i faktycznej.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego skierował tożsamy wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej do Komendanta Głównego Policji z tym, że w odniesieniu do Komendy Głównej Policji i Komend Wojewódzkich Policji.

Po uzyskaniu odpowiedzi Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego zamieści informację na swojej stronie.

załączniki:

Komendant Główny Policji – wniosek

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – wniosek

źródło: nszzp-malopolska.pl