„DZISIAJ ZDEJMUJĘ MUNDUR, ALE POLICJANTEM BĘDĘ DO KOŃCA ŻYCIA”- POŻEGNANIE Z MUNDUREM NADINSP. MICHAŁA LEDZIONA

26 stycznia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość związana ze zmianami w ścisłym kierownictwie małopolskiego garnizonu. Stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zdał nadinsp. Michał Ledzion, który po 33 latach służby odszedł na zasłużoną emeryturę. Inspektorowi Piotrowi Morajce, dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta, powierzono obowiązki kierowania małopolskim garnizonem. W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, przedstawiciele administracji rządowej jak również służb i instytucji, na co dzień współpracujących z małopolską Policją.

Uroczystość poprzedziło oddanie przez nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka i nadinsp. Michała Ledziona – hołdu policjantom poległym w służbie, których tablice epitafijne znajdują się na Ścianie Pamięci w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Następnie Komendanci przeszli  do  sali im. insp. Marka Woźniczki, gdzie rozpoczęły się główne uroczystości.
W dzisiejszej uroczystej zbiórce związanej ze zmianą na stanowisku szefa małopolskich policjantów wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, który przyjął dziś meldunki nadinsp. Michała Ledziona i insp. Piotra Morajki o zdaniu i powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
Wśród zaproszonych gości była Wicewojewoda Małopolski Elżbieta Achinger, Wiceprezydent Miasta Krakowa prof. Andrzej Kulig, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych: Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. Stanisław Laciuga, Małopolski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Piotr Filipek, przedstawiciele Wojska Polskiego, a także szefowie małopolskiego wymiaru sprawiedliwości oraz  współpracujących  z Policją instytucji.  W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza małopolskiego garnizonu, naczelnicy wydziałów KWP w Krakowie, przedstawiciele związków zawodowych oraz policjanci i pracownicy Komendy.
Zbiórkę tradycyjnie rozpoczął meldunek złożony nadinsp. dr. Rafałowi Kochańczykowi przez dowódcę uroczystości nadkom. Rafała Tobołę. Następnie, do sali im.insp. Marka Woźniczki wprowadzono Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, po czym wybrzmiał Hymn RP. Następnie rozpoczęła się  ceremonia pożegnania nadinsp. Michała Ledziona ze Sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Kierowanie małopolskim garnizonem Policji powierzono insp. Piotrowi Morajce, który od 27.01.br. będzie pełnił obowiązki na tym stanowisku.
Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk podziękował generałowi za 33 lata służby na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej i życzył mu na zasłużonej emeryturze  realizacji swoich prywatnych marzeń i celów,  na które dotychczas nie było czasu, ponieważ służba była zawsze na pierwszym miejscu.
Kolejno głos zabrała  Wicewojewoda Małopolski Elżbieta Achinger, która w imieniu swoim jak i Wojewody Krzysztofa Jana Klęczara podziękowała za służbę  i poświęcenie dla bezpieczeństwa Małopolan życząc powodzenia na nowym etapie życia. Jednocześnie pogratulowała insp. Piotrowi Morajce objęcia stanowiska, zapewniając wsparcie przy dalszej współpracy.
Wiceprezydent Miasta Krakowa prof. Andrzej Kulig również podziękował za współpracę, podkreślając, że Komenda Wojewódzka Policji pod dowództwem generała Michała Ledziona prezentowała wysoki poziom profesjonalizmu w działaniu na rzecz bezpieczeństwa Krakowa. Swoje przemówienie zakończył wręczając nadinsp. Michałowi Ledzionowi list gratulacyjny od Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
Zdający obowiązki nadinsp. Michał Ledzion  podziękował wszystkim zebranym gościom za obecność na uroczystości pożegnania z mundurem.  Podczas przemówienia przybliżył swoją drogę zawodową od momentu wstąpienia do służby aż po dzień dzisiejszy -„Dzisiaj zdejmuję mundur, ale policjantem będę do końca życia”.
Podziękował za ciepłe przyjęcie i wsparcie podczas pełnienia służby w garnizonie małopolskim. Zapewnił, że nie żegna się na zawsze z Małopolską, którą pokochał i nie raz wróci tu jako turysta.
Na koniec głos zabrał insp. Piotr Morajko, który już od jutra tj. 27 stycznia br. będzie pełnił obowiązki na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Inspektor podziękował za współpracę odchodzącemu Komendantowi życząc mu wszystkiego co najlepsze  w kolejnym etapie życia.
Dzisiejszą uroczystość uświetnili policjanci ze śląskiej orkiestry.


Nadinspektor Michał Ledzion słowa policyjnej roty wypowiedział w 1990 roku.
Początkowo związany był z łódzkim garnizonem Policji, z pionem prewencji oraz pionem kryminalnym.
Służył w Komendzie Rejonowej Policji Łódź-Widzew, Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu, Komendzie Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, a następnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W tym czasie pełnił m.in. funkcję dowódcy Kompanii Pogotowia Policyjnego KWP w Łodzi, specjalisty Sztabu Policji KWP w Łodzi, naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Łodzi. Był również Zastępcą Komendanta IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz Komendantem II KP w Łodzi. Od stycznia 2017 roku dowodził Oddziałem Prewencji Policji w Łodzi.
Z dniem 1 października 2019 roku Generałowi Michałowi Ledzionowi powierzone zostało kierowanie pionem prewencji w mazowieckim garnizonie Policji, a następnie, od dnia 20 lutego 2020 roku – funkcja Komendanta Wojewódzkiej policji zs. w Radomiu, którą sprawował do 27 maja 2021 roku. Wówczas to, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadinsp. Michał Ledzion powołany został na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
Podczas swojej służby w Policji nadinsp. Michał Ledzion odznaczony został m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym medalem za Długoletnia Służbę i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”


źródło: Małopolska Policja