KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W KRAKOWIE NAGRODZIŁ FUNKCJONARIUSZY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIE

 

24 sierpnia br. nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nagrodził kom. Rafała Tobołę, kom. Pawła Kupca, asp. Piotra Gacka oraz mł. asp. Andrzeja Murzyna za wzorowe realizowanie obowiązków służbowych.

Wyróżnieni funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Krakowie wzorowo wypełniają swoje obowiązki służbowe, wielokrotnie brali udział w zabezpieczeniach odbywających się na terenie miasta Krakowa. Ich zaangażowanie, kreatywność oraz trafność podejmowanych decyzji wpływa na właściwy przebieg realizowanych działań. Nagrodzeni policjanci nienagannie wykonują również zadania w ramach nieetatowej Kompani Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Uroczystości z udziałem policyjnej asysty honorowej przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie, kultywowania tradycji oraz zapewnienia właściwej atmosfery powagi i podniosłości. Ponadto kom. Rafał Toboła wraz z kom. Pawłem Kupcem przygotowują funkcjonariuszy do ceremoniałów z udziałem pocztów sztandarowych i flagowych, a także mianowań na kolejne stopnie policyjne. Za ich postawę i nienaganne realizowanie zadań Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nagrodził policjantów listem gratulacyjnym, pamiątkowym coinsem oraz nagrodą finansową.

Jednocześnie nadinsp. Michał Ledzion uczestniczył w odprawie funkcjonariuszy Oddziału Prewencji udających się na wschodnią granicę naszego kraju. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie podziękował policjantom za sposób, w jaki realizują powierzone im zadania. Na koniec życzył im pomyślności i wyraził nadzieję, że szybko będą mogli powrócić do swych domów.

źródło: Malopolska Policja