Premier zapowiada podwyżki wynagrodzeń w służbach od stycznia 2024r.

Praca związkowca nie jest spektakularna. W głównej mierze polega na przemierzaniu długich korytarzy, pokonywaniu wielu schodów, wchodzenia za niezliczone ilości drzwi. Wszystko po to, aby dotrzeć do osób decydujących o kształcie państwa. Naczelnym zadaniem NSZZ Policjantów jest uzyskanie od decydentów takich rozwiązań aby służba w Policji była godnie wynagradzana. Niezliczone konsultacje, dyskusje, rozmowy, pisma. Nieustannie i konsekwentnie do przodu.

Nie zawsze owoce naszej pracy widać od razu. Wiele z nich wymaga czasu.

I taki czas nadszedł. Szef Rządu ogłosił właśnie wzrost wynagrodzeń m.in. dla Policjantów o 12,3% od stycznia 2024r.
To owoc negocjacji, w których NSZZ Policjantów brał czynny udział.

Co warte podkreślenia te podwyżki wywalczyliśmy również dla tych, którzy nie są członkami największego policyjnego związku zawodowego, a z opisywania naszej “bezczynności” uczynili sobie cel życia. Nie zrażając się bezpodstawną krytyką konsekwentnie działamy w myśl idei “Razem trzymamy linię”.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów