Pozostać w służbie czy odejść na emeryturę?

Dla policjantów to pytanie jest dziś dużo ważniejsze niż słynne shakespeare’owskie „to be, or not to be”.

W uzyskaniu miarodajnej odpowiedzi – odpowiedzi autoryzowanej jednocześnie przez resort SWiA oraz ZER – dopomóc mają aplikacje, które lada moment zawisną na stronach Komendy Głównej Policji i NSZZ Policjantów.

Po ostatniej rundzie rokowań (5 grudnia) w sprawie przyszłorocznej waloryzacji uposażeń oraz rozwiązań, które tę waloryzację mają zrekompensować pojawiła się potrzeba dokonania konkretnych wyliczeń. Policjanci posiadający prawa emerytalne chcą wiedzieć czy pozostanie w służbie będzie dla nich opłacalne. Przeszkodą w uzyskaniu odpowiedzi jest brak oficjalnych wyliczeń tego, co dotychczas wynegocjowały związki zawodowe.

W oczekiwaniu na te wyliczenia MSWiA doszło do wniosku, że najprostszym rozwiązaniem będzie utworzenie aplikacji (kalkulatorów), dzięki którym każdy zainteresowany, po wprowadzeniu indywidualnych parametrów uzyska informację o ile wzrośnie jego uposażenie i ile wyniesie jego emerytura po marcowej waloryzacji. Podmiotami odpowiedzialnymi za stworzenie stosownych aplikacji są komendanci poszczególnych formacji mundurowych, a za aplikację obliczającą emerytury – Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Aplikacje gotowe są już od wczoraj. Nad ich zamieszczeniem pracują w tej chwili informatycy.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów