TRENING PRZEZ WSPÓŁZAWODNICTWO

21 października II kompania dołączyła do grona pododdziałów OPP Kraków, które zakończyły współzawodnictwo w ramach atletyki terenowej.

Podczas doskonalenia zawodowego policjanci kompanii II stanęli na starcie toru sprawnościowego, przygotowanego przez Zespół Szkolenia. Cztery plutony rywalizowały o tytuł najsprawniejszego pododdziału kompanii II. Tor był sprawdzianem wszechstronnej sprawności fizycznej oraz kondycyjnych zdolności motorycznych.

Choć szkolenie jest zawsze priorytetem i przywilejem dla policjantów OPP już dawno nie obserwowaliśmy tak ogromnego zaangażowania. Sportowe współzawodnictwo, głośny doping kolegów i wspaniała forma plutonu 2 dała im zasłużone zwycięstwo. Gratulacje.