MAŁOPOLSKIE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Dzisiejsze (11 listopada) obchody Narodowego Święta Niepodległości w całym kraju obfitowały w liczne uroczystości patriotyczne i kulturalne. W uroczystościach w Krakowie udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion i Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów woj. małopolskiego reprezentował Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego podinsp. Grzegorz Gubała. Uroczystości uświetniła także Kompania Honorowa KWP w Krakowie.

Małopolskie obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowane przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie Łukasza Kmitę zainaugurowane zostały złożeniem kwiatów przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego
Następnie, w Katedrze Wawelskiej odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, służb, inspekcji, straży, szeregu instytucji, świata nauki, stowarzyszeń oraz mieszkańcy Małopolski. Po mszy świętej wawelskie wzgórze wypełniło się barwami narodowymi. Wszystko za sprawą flag, które rozdano mieszkańcom.
Na zakończenie pierwszej części obchodów uformowany został pochód, w którym udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion i Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak.  Pochód tradycyjnie skierował się w stronę placu ojca Adama Studzińskiego, gdzie przed Krzyżem Katyńskim uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki.
Następnie pochód patriotyczny skierował się na Plac Matejki, gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza  rozpoczęła się kolejna część uroczystości. Tam, podczas uroczystej zbiórki zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz akty nadania obywatelstwa polskiego. Przedstawiciele władz rządowych, służb mundurowych, parlamentarzystów, korpusu dyplomatycznego, władz samorządowych, organizacji kombatanckich i niepodległościowych oraz mieszkańców złożyli wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Uroczystości uświetniła Kompania Honorowa KWP w Krakowie wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Krakowie. Małopolskie obchody rocznicy odzyskania niepodległości zakończyła defilada służb państwowych oraz miejskich, a także stowarzyszeń, bractw i grup rekonstrukcyjnych oraz pokaz pojazdów służb mundurowych na ulicy Basztowej.  Udział w niej wziął także policyjny pododdział.
Małopolscy policjanci dbali także o prawidłowy i bezpieczny przebieg uroczystości związanych z obchodami święta Niepodległości  kierując ruchem i nadzorując ruch drogowy oraz patrolując newralgiczne miejsca.

źródło; Malopolska Policja/własne