PETYCJA MAŁOPOLSKICH POLICJANTÓW PRZEKAZANA DO WARSZAWY

09 listopada podczas akcji protestacyjnej przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, Komitet Protestacyjny NSZZ Policjantów woj. małopolskiego na czele z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego podinsp. Grzegorzem Gubałą przekazał na ręce Wojewody Małopolskiego  Pana Łukasza Kmity petycję z postulatami małopolskich policjantów, której adresatami byli Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński. Już 10 listopada, do biura Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego wpłynęło pismo potwierdzające przekazanie petycji Premierowi RP i Szefowi MSWiA Panu Mariuszowi Kamińskiemu.

załącznik: Odpowiedź Wojewody Małopolskiego