MIANOWANIE NA STANOWISKO ZASTĘPCY DOWÓDCY OPP W KRAKOWIE

24 maja 2023r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość, podczas której nadinsp. Michał Ledzion, szef małopolskiej Policji wręczył akty mianowania nowo powołanym naczelnikom, oraz Zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Dzisiaj, o godzinie 12.00 w sali im. insp. Marka Woźniczki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste wprowadzenie nowo mianowanych naczelników oraz Zastępcy Dowódcy OPP w Krakowie. W spotkaniu udział wzięła kadra kierownicza małopolskiej Policji, na czele z nadinsp.Michałem Ledzionem, a także przedstawiciele związków zawodowych Policji.
Uroczystość rozpoczęła się od zdania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez podinsp. Krzysztofa Dulewicza.

Szef małopolskich policjantów pogratulował nowo mianowanym i wyraził swoje uznanie dla awansowanych dziś funkcjonariuszy.
– Mogę ze spokojem patrzeć w przyszłość garnizonu małopolskiego, bo jestem przekonany że będę miał wspaniałych współpracowników, którzy doskonale będą realizować swoje zadania na wyznaczonych stanowiskach kierowniczych – powiedział nadinsp. Michał Ledzion.
Następnie Komendant wręczył rozkazy o mianowaniu na stanowiska kierownicze w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Na stanowisko Zastępcy Naczelnika Kryminalnego mianowany został nadkom. Jacek Obrał.
Na stanowisko Naczelnika Wydziału Kadr mianowana została podinsp. Monika Znamirowska.
Na stanowisko Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych mianowany został podinsp. Paweł Maciejowski.
Na stanowisko eksperta Zespołu ds. Inwentaryzacji mianowana została kom. Beata Deker.
Na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych mianowana została kom. Ewa Dymura.
Na stanowisko Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą mianowany został podinsp. Wilhelm Moneta.
Na stanowisko Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego mianowany został podinsp. Wojciech Banach.
Na stanowisko Naczelnika Wydziału dw. z Korupcją mianowany został podinsp. Tomasz Tasak.
Na stanowisko Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego mianowany został podinsp. Władysław Wojtyczka.
Na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego mianowany został nadkom. Andrzej Zawada.
Na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców mianowany został nadkom. Jacek Tomera.
Na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą mianowana została podinsp. Magdalena Blitek-Leleń.
Na stanowisko Zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mianowany został podinsp. Krzysztof Kadłuczka.
Na stanowisko Zastępcy Naczelnika Kadr mianowany został podinsp. Paweł Motyka.
Na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego mianowany został podinsp. Krzysztof Gąsiorowski.
Na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób mianowany został kom. Dariusz Wesołowski.
Na stanowisko Zastępcy Naczelnika Transportu mianowany został kom. Paweł Rakoczy.

Uroczystość zakończyło złożenie meldunku nadinsp. Michałowi Ledzionowi.