MŁODSZY ASPIRANT DAMIAN GOŚCIŃSKI “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

 

Młodszy aspirant Damian Gościński, policjant I Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, został wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką “Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Kolejny funkcjonariusz z krakowskiego Oddziału Prewencji Policji dostąpił zaszczytu wyróżnienia i otrzymał legitymację i odznakę “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Aspirant Damian Gościński, posiadacz jednej z najrzadszych grup krwi B Rh-, oddał blisko 35 litrów życiodajnego płynu, niosąc pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. W związku z panującym stanem epidemii coraz więcej krwi oraz jej składników jest potrzebne do ratowania ludzkiego życia. Wyróżnienie to jest nadawane tylko osobom, które oddały jej przynajmniej 20 litrów.

Jesteśmy dumni, że posiadamy w swoich szeregach ludzi, którzy ratują ludzkie istnienia, nie tylko w służbie, ale także poza nią. Dzięki postawom takich ludzi idea krwiodawstwa jest coraz bardziej powszechna i coraz więcej osób decyduje się podzielić życiodajnym płynem z potrzebującymi.