Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

 

1 września 2021 r. Biuro Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wydało następujący komunikat:

Informuję, że w dniu 3 września 2021 roku o godz. 11:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się spotkanie ministra Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych.

Głównym tematem spotkania będzie doprowadzenie do pełnej realizacji Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 roku, w szczególności w zakresie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych resortu SWiA.

Spotkanie jest wynikiem działań Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Należy podkreślić, iż w przypadku braku satysfakcjonujących funkcjonariuszy efektów i osiągnięcia porozumienia zgodnie z ustaleniami przyjętymi w dniu 25.08.2021r. na posiedzeniu Prezydium Federacji zostanie zwołana Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która jest najwyższą władzą Federacji, a której celem będzie wypracowanie dalszych wspólnych działań, które doprowadzą do pełnej realizacji Porozumienia z 2018 roku.

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący Federacji ZZSM