POLSKO-CZESKIE PATROLE W REJONIE MLADA BOLESLAV

Na mocy porozumienia między Prezydium Policji Republiki Czeskiej a Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej gen. insp. Jarosławem Szymczykiem o realizacji wspólnych patroli, wczoraj dwóch polskich policjantów rozpoczęło służbę w rejonie przemysłowym Mlada Boleslav na terenie Republiki Czeskiej.

Polska Policja jako instytucja posiadająca ugruntowaną pozycję na arenie współpracy międzynarodowej nie stroni od nowych, acz już ugruntowanych form bezpośredniej współpracy, jaką są patrole międzynarodowe. Dopiero co polscy policjanci zakończyli swoje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszym rodakom podczas letniego wypoczynku nad Adriatykiem i Morzem Czarnym, a już kolejnych dwóch policjantów  od 1 września br. rozpoczyna realizację swoich zadań na terenie Czech.

Zauważyć jednak należy, że nasi rodacy przemierzają Europę nie tylko w celach turystycznych. Znaczna ich liczba, szczególnie w rejonach przygranicznych, podejmuje stałe zatrudnienie na terytoriach innych państw. W tym roku pomimo nadal panującej pandemii koronawirusa z inicjatywy strony czeskiej Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zawarł kolejne porozumienie o realizacji wspólnych patroli. W myśl którego to Biuro Prewencji KGP, które jest odpowiedzialne za tę formę współpracy międzynarodowej, skierowało kolejnych dwóch polskich policjantów, którzy w okresie od września do końca października będzie pełniło służbę na obszarach przemysłowych w rejonie miejscowości Mlada Boleslav.

Zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” na terytorium Republiki Czeskiej pełnią asp. szt. Bartłomiej Duraj reprezentujący garnizon śląski oraz sierż. Michał Kuzara reprezentujący garnizon małopolski.

Rozpoczęcie realizacji wspólnych zadań zostało poprzedzone konferencją prasową z udziałem ministra spraw wewnętrznych Republiki Czeskiej Pana Jana Hamacka, któremu towarzyszył ze strony policyjnej generał brygady Vaclav Kucera – Dyrektor Regionu Środkowoczeskiego.

W spotkaniu uczestniczył również kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Pan Artur Łukiańczuk, albowiem pomimo, że MSZ formalnie nie jest stroną porozumienia, to z racji zbliżonych zadań personel dyplomatyczny faktycznie w toku codziennej służby pozostaje w bezpośrednim kontakcie z polskimi policjantami.

Dotychczasowa współpraca z policją czeską w tej formie, a jej początki datowane są na 2018 r., oceniana jest jako bardzo użyteczna, nie tylko z perspektywy oddziaływania prewencyjnego, ale również z punktu widzenia rozwiązywania problemów z jakimi zgłaszają się polscy obywatele. Funkcjonowanie wspólnych patroli jest pozytywnie oceniane nie tylko przez czeską opinię publiczną, ale również przez samych funkcjonariuszy biorących udział we wspólnych patrolach.

Przypomnieć należy, że do zadań polskich policjantów pełniących służbę w patrolach międzynarodowych należy udzielanie wszechstronnej pomocy w celu podtrzymania statusu obywateli polskich jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo, ale również zapewnienie bezwzględnego przestrzegania przez Polaków prawa miejscowego, co ma niewątpliwie ogromny wpływ na korzystne postrzeganie naszej nacji przez obcokrajowców.

W razie potrzeby nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi policjantami pełniącymi służbę w rejonie Mlada Boleslav jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

  • +48 784 532 043
  • +48 797 320 070

(Biuro Prewencji KGP, foto: Policja Czechy)