OGŁOSZENIE WYBORCZE CZŁONKA ZT NSZZ POLICJANTÓW PRZY KWP W KRAKOWIE

 

Szanowne Koleżanki, Koledzy Członkowie ZT NSZZ Policjantów przy KWP w Krakowie!

 

Przed Nami ważna decyzja, bo już 18 października 2022 roku wspólnie zdecydujemy, kto będzie kierował przez kolejną VIII kadencję pracami Naszej organizacji.

Priorytetem dla mnie jest transparentność i kolegialne podejmowanie decyzji. Wspólnie z ludźmi, którzy zechcą stanąć obok mnie, zbudujemy nową jakość Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KWP w Krakowie. Przy Waszej aprobacie i Waszym wsparciu planuję:

  • pracować dla Was i z Wami;
  • godnie reprezentować Członków ZT NSZZ Policjantów przy KWP w Krakowie przed kierownictwem służbowym;
  • bronić praw, godności oraz interesów policjantów i skutecznie występować w ich obronie;
  • inicjować działania mające na celu poprawę warunków służby i warunków socjalnych policjantów;
  • integrować środowisko policyjne w szczególności poprzez współpracę z podmiotami kultury, nauki, sztuki oraz centrami fitness;
  • nawiązać współpracę z podmiotami zajmującymi się szeroko rozumianą turystyką, abyście mogli jak najefektywniej spędzać czas z bliskimi;
  • pozyskać darczyńców, sponsorów, którzy wesprą nas podczas organizacji imprez okolicznościowych dla policyjnych rodzin z dziećmi;
  • pozyskać dodatkowe środki na pomoc socjalną dla policjantów w ciężkiej sytuacji materialnej;

To od Nas zależy przyszłość Naszej służby i codziennego życia. Wasze głosy są decydujące w dniu wyborów, a ja, jako Wasza reprezentantka dołożę wszelkich starań, aby plany wyborcze nie były tylko pustymi słowami, lecz celem, który  zrealizuję w 100%.

Wasz wybór, Nasza przyszłość.

Barbara Szczerba