PZU Policja 4.0. – WAŻNY KOMUNIKAT

 

Jesteśmy w trakcie wdrożenie nowego programu PZU Policja 4.0. w garnizonie małopolskim. Odpowiadając na postulat Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, PZU Życie SA wyraża zgodę na przedłużenie rejestracji Ubezpieczonych w programie Policja 4.0 o jeden miesiąc, bez karencji.

Chcąc, przystąpić do ubezpieczenia PZU Policja 4.0 bez karencji od grudnia 2022 r. należy złożyć deklarację najpóźniej do 4 listopada 2022 r.

Deklarację można złożyć w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie, gdzie od 17 października do 4 listopada 2022 r. w godz. 9:00 -14:00 będą dyżurować pracownicy  PZU Życie SA.  Prosimy nie zwlekać ze złożeniem deklaracji do ostatniej chwili.

Potrzebne druki są dostępne na stronie: https://nszzp-malopolska.pl/pzu/

Stary program PZU Policja 2015 ostatecznie wygasa z dniem 31.12.2022 r. Niezłożenie nowej deklaracji skutkuje utratą ochrony w ramach ubezpieczenia PZU.