ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ OPP KRAKÓW

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie,

podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to,

co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.

Albert Einstein

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze podziękowania całej Kadrze dydaktycznej 

Zespołu Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie za bycie nauczycielami z prawdziwego zdarzenia.

Dziękujemy za cierpliwość, poświęcony czas w kształcenie pokoleń policjantów.

Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i wszelkiej pomyślności.

Policjantki i policjanci

OPP Kraków