OSTATNIE W TYM ROKU POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

Sytuacja, w jakiej znalazł się cały świat w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zmusiła nas wszystkich do szukania alternatywnych form spotkań. Pomimo pandemii świat nie stanął w miejscu, a wręcz przeciwnie wymusił na nas poszukiwanie nowych rozwiązań.

21.12. punktualnie o godz.12.00 odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. W spotkaniu on-line w systemie „Webex Meeting” wzięli udział także Przewodniczący Zarządów Terenowych oraz zaproszeni goście.

Wideokonferencję rozpoczął Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Grzegorz Gubała, który przywitał uczestników. Poinformował, że sposób i forma posiedzenia zarządu wynika z obostrzeń epidemiologicznych oraz troski o zdrowie i życie jej uczestników.

Na wstępie przegłosowano porządek obrad, po czym głos zabrał kol. Grzegorz Gubała. Z przykrością przekazał informację o bezterminowym odwołaniu obchodów jubileuszu 30-lecia NSZZ Policjantów w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez koronawirusa.

Nadal trwają prace legislacyjne nad projektem dotyczącym art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, który wzbudza największe kontrowersje wśród policjantów przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r. To ostatni punkt na liście rzeczy „do zrobienia” z podpisanego w 2018 roku porozumienia, kończącego mundurowy protest. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego stoi na stanowisku, aby wszyscy funkcjonariusze bez względu na okres wstąpienia do służby objęci zostali jednakowymi rozwiązaniami prawnymi. Tak by wysługa emerytalna obliczana była analogicznie jak ma to miejsce obecnie w przypadku funkcjonariuszy, którym emerytura policyjna jest ustalana na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej – powiedział.

W kolejnym punkcie obrad kol. Grzegorz Gubała podziękował Komisji Socjalnej działającej przy ZW NSZZ Policjantów za zaangażowanie i sprawne procedowanie w sprawach pomocy materialnej policjantom-związkowcom. Podsumowując działalność komisji za 2020 rok, poinformował o przekazaniu wsparcia finansowego w kwocie prawie 50.000,00 zł dla osób dotkniętych skutkami COVID – 19. W trakcie czteroletniej kadencji komisja wydatkowała niespełna 150.000,00 zł.

Na koniec podziękował Przewodniczącym Zarządów Terenowych, którzy pomimo trudnej sytuacji związanej z Covid – 19 stanęli na wysokości zadania i w sposób bezpieczny podtrzymując tradycję małopolskiego związku, przekazali związkowcom świąteczne upominki. Szczególne słowa uznania skierował do Zarządu OT Emerytów i Rencistów Policji przy NSZZ Policjantów, któremu przewodzi, kol. Jan Kowalik za pamięć i troskę o tych najsłabszych emerytach i rencistach Policji. To właśnie oni pomimo wielu ograniczeń  wynikających z pandemii oraz wieku sprawnie i bezpiecznie dotarli do najbardziej potrzebujących. Przypomniał, że każdy Zarząd Terenowy posiada swoje środki ze składek członkowskich i to, w jaki sposób je wydatkuje, jest ich suwerenną decyzją. Z informacji uzyskanych z terenu wiem, że w poszczególnych zarządach związkowcy dzięki pozyskaniu także sponsorów otrzymywali: bony towarowe, paczki żywnościowe, suplementy witaminowe, kalendarze ścienne na 2021 rok, drobne upominki, a nawet ekspresy do wspólnego użytku z zapasem świeżo palonej kawy – powiedział kol. Grzegorz Gubała.

W każdym punkcie obrad uczestnicy mieli możliwość, zabrania głosu, zadawania pytań i swobodnej wypowiedzi. Podczas posiedzenia zatwierdzono uchwały Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Przewodniczący Grzegorz Gubała po raz kolejny podziękował związkowcom za zaangażowanie w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS CoV-2 i życzył Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

źródło: nszzp-malopolska.pl