ZNIESIENIE KARENCJI W PZU – JESZCZE TYLKO KWIECIEŃ – MAJ

Akcja promocyjna – zniesienie karencji w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 4.0 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich małżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci.

Przystąp do ubezpieczenia bez karencji;

  • Jeśli nie posiadasz jeszcze ubezpieczenia na życie to skorzystaj z akcji promocyjnej i przystąp do grupowego ubezpieczenia na życie typ P Plus bez okresów karencji. Do ubezpieczenia można przystąpić z datą początku odpowiedzialności od:

 1 maja 2024 roku – złożyć deklarację przystąpienia do dnia 10.04.2024 roku

 1 czerwca 2024 roku – złożyć deklarację przystąpienia do dnia 10.05.2024 roku

(deklaracje przystąpienia składamy w Sekretariacie ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Kraków ul. Mogilska 109)

Kto może przystąpić;

  • Do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze oraz pracownicy Policji oraz członkowie ich rodzin: małżonkowie albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci – w wieku do 69 lat.

Kompleksowy program ubezpieczenia;

  • Program ubezpieczenia zapewni ochronę i wsparcie w razie wielu nieprzewidzianych zdarzeń, oprócz programu podstawowego na życie można wybrać pakiety dodatkowe, m.in. Pakiet Onkologiczny, Wypadkowy, Ochronę dla dziecka, a także zapewnić sobie i swoim bliskim dostęp do prywatnej Opieki Medycznej.

Zniesienie karencji;

  • Osoby, które przystąpią do ubezpieczenia w czasie trwania akcji promocyjnej, nie obowiązują okresy karencji w następujących ofertach: podstawowej, Dodatkowej Ochronie Życia, Dodatkowej, Pracownik oraz Socjalnej. W kolejnych miesiącach po okresie promocyjnym obowiązują karencje zgodnie z OWU.

W ramach akcji promocyjnej zniesione zostają następujące karencje;

  • 9 miesięcy: urodzenie się dziecka ubezpieczonemu,
  • 6 miesięcy: śmierć pracownika, jego współmałżonka, dziecka, rodziców, rodziców małżonka, osierocenie dziecka,
  • 180 dni: operacje chirurgiczne ubezpieczonego, ciężka choroba małżonka ubezpieczonego,
  • 90 dni: ciężka choroba dziecka, specjalistyczne leczenie ubezpieczonego, ciężka choroba ubezpieczonego,
  • 30 dni: leczenie szpitalne ubezpieczonego, leczenie szpitalne Plus ubezpieczonego.

Kontakt w sprawie ubezpieczenia

( Sekretariat ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego)

Pon. – pt.  7.30 – 15.30

Sylwia Raźny

tel.: 47 83 57 5 79, telefon resortowy 83-57 579

więcej: tutaj