PODSUMOWANIE OPERACJI POLICYJNEJ W ZWIĄZKU ZE SZCZYTEM V4

W środę odbył się Szczyt Premierów Państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczyli premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz Przewodniczący Rady Europejskiej. Wydarzenie zabezpieczało ponad 700 funkcjonariuszy z garnizonu małopolskiego. Podczas pobytu delegacji nie odnotowano zakłóceń ładu i porządku w miejscach ich przebywania.

17 lutego br. na terenie Krakowa odbył się Szczyt Premierów Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), w którym wzięli oficjalnie udział delegacje rządowe państw w randze premierów: Polski – Pan Mateusz Morawiecki, Czech – Pan Andrej Babiš, Słowacji – Pan Igor Matovič, Węgier – Pan Viktor Orbán, Przewodniczący Rady Europejskiej – Pan Charles Michel.
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom  szczytu i mieszkańcom Kraskowa  zarządził operację policyjną, wyznaczając na jej dowódcę swego zastępcę – insp. Piotra Morajkę. W działaniach  wzięło udział ponad 700 funkcjonariuszy policji z małopolskich jednostek Policji, w tym z komendy wojewódzkiej Policji  oraz z komend miejskich i  powiatowych, krakowskiego oddziału prewencji policji i samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego. Policjanci współpracowali podczas operacji m.in. ze Służbą Ochrony Państwa,  ze Strażą Miejską, Strażą Zamkową.
Spotkania premierów odbywały się m.in. na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu i w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Miejsca te zostały uprzednio sprawdzone przez policyjnych pirotechników oraz policjantów ze specjalnie przeszkolonymi psami do wykrywania ładunków wybuchowych.  Okolice patrolowali policjanci pionu prewencji, a skrzyżowania nadzorowali policjanci ruchu drogowego.  Policjanci drogówki odpowiedzialni byli także  eskortę delegacji państwowych  z lotniska na miejsca spotkań czy zakwaterowania.  W realizację  zabezpieczenia  zaangażowani byli także policjanci z  wydziałów operacyjnych. Nad  bezpieczeństwem  głów państwa czuwali także policyjni antyterroryści. Operacja trwała  17 lutego jak również 18 lutego, tak by w miejscach  przebywania VIP-ów czy na trasie ich przejazdu nie doszło do zakłóceń ładu i porządku publicznego, czy jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa delegacji państwowych.
Szczyt odbył się bez wydarzeń nadzwyczajnych czy zakłóceń ładu i porządku publicznego.

źródło: malopolska.policja.gov.pl