Podwyżka w stopniu – podpisana

Podwyżka w stopniu. Rozporządzenie MSWiA dotyczące podwyżek w 2022 roku podpisane.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Czytaj akt prawny: tutaj