12. rocznica śmierci podkomisarza Policji Andrzeja Struja

 

W czwartek (10 lutego br.) minister Mariusz Kamiński, gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji oraz nadinsp. Paweł Dzierżak, komendant stołeczny Policji złożyli wieniec pod tablicą poświęconą podkom. Andrzejowi Strujowi. W uroczystości na warszawskiej Woli wzięła udział rodzina podkom. Andrzeja Struja oraz funkcjonariusze Policji.

Andrzej Struj zginął 10 lutego 2010 r. od ciosów nożem po tym, jak podczas urlopu interweniował wobec chuliganów, którzy zniszczyli tramwaj. Służył w Policji 15 lat. Pracował w wydziale wywiadowczo-patrolowym Komendy Stołecznej Policji. Pośmiertnie został awansowany na stopień podkomisarza Policji. Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

„… nawet z narażeniem życia”

10 lutego 2021 roku minister Mariusz Kamiński podpisał zarządzenie o ustanowieniu odznaki im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. W lipcu ubiegłego roku, po raz pierwszy w historii polskiej Policji, ta odznaka została wręczona.

źródło: www.gov.pl