Podwyżki 2024

Wczoraj, (31 stycznia 2024 r.) Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zatwierdziło projekt nowelizacji rozporządzenia MSWiA, kształtujący uposażenia policjantów. Przy okazji podwyżek, które zostaną naliczone od dnia 1 stycznia 2024 r., w tym samym terminie wejdzie w życie nowy mechanizm regulujący wysokość dodatków za stopień. Decyzję Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów poprzedziło spotkanie Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia z przewodniczącym Rafałem Jankowskim, gdzie w obecności zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafała Kochańczyka i Dyrektor Biura Finansów KGP Magdaleny Świderskiej zaprezentowane zostały szczegółowe założenia tegorocznej podwyżki.

Jak czytamy w przedłożonym do zaopiniowania projekcie, celem zawartych tam uregulowań ma być osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia o 20%, czyli o kwotę 1472 zł (1 359 zł. plus 113 zł nagrody rocznej). W zakres wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym mają wejść nowe stawki dodatku za stopień. Sam zaś stopień nie będzie już określany w konkretnych stawkach kwotowych, a w relacji do kwoty bazowej. Dzięki temu od dnia 1 stycznia o 20% wzrośnie również jego wysokość. Dodatek za stopień będzie więc rósł za każdym razem, gdy rosnąć będzie kwota bazowa. Z kalkulacji wynika, że dodatki za stopień wzrosną od 330 zł (dla posterunkowego) do 474 zł (dla generalnego inspektora), średni o kwotę 375 zł. W konsekwencji tej zmiany do 90% wzrośnie ilość elementów uposażenia zależnych od kwoty bazowej, pomniejszając w ten sposób przestrzeń zależną od krytykowanej przez NSZZ Policjantów uznaniowości. W ten oto sposób z listy niezałatwionych dotąd postulatów zniknie kolejny ważny temat.

W uzasadnieniu do nowelizacji podkreślono również, że wraz ze wzrostem uposażenia zasadniczego z wysługą lat oraz dodatkiem za stopień, rośnie podstawa do przyznawania dodatków  służbowych i funkcyjnych. Z wyliczeń wynika, że do zaangażowania na ten cel pozostaje jeszcze kwota około 90 zł w przeliczeniu na policjanta. W odniesieniu do części dodatków funkcyjnych będzie ona obligatoryjna, ponieważ dodatek funkcyjny nie może być niższy niż 20% uposażenia zasadniczego plus dodatek za stopień. Co do dodatków służbowych, NSZZ Policjantów stoi na  stanowisku, że zasady tej regulacji powinny zostać uzgodnione na poziomie Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych.

Można powiedzieć, że załącznik nr 3 do projektu rozporządzenia, to brakujące ogniwo pozwalające na wyliczenie indywidualnego skutku tegoroczne podwyżki. Czyli do przykładów ilustrujących
sposób indywidualnego obliczania podwyżki, które opisywaliśmy tutaj należy dodać kwoty podwyżki z tytułu dodatku za stopień. Rozpiętość w obrębie stopni nie jest duża, więc jeśli każdy na koniec doda sobie 375 zł, wielkiej pomyłki nie popełni. Dla ułatwienia pod projektem nowelizacji znajdziecie też rozporządzenie obowiązujące, czyli te w którym jest „stara” tabela z dodatkami za stopień. Warto przy tym wszystkim wspomnieć, że wraz z kwotą bazową wzrosną też takie dodatki, jak instruktorski, stołeczny, za psa, za konia, lotniczy, kontrolerski, specjalny, terenowy czy wojenny.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów