POLICJANCI KOMPANII V OPP W KRAKOWIE WSPIERAJĄ SĄDECKICH FUNKCJONARIUSZY

Już niemal 1,5 roku na Sądecczyźnie służbę pełnią funkcjonariusze Kompanii V Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Ich działania prowadzone na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego są znacznym wsparciem dla lokalnej Policji, co realnie wpływa na stan bezpieczeństwa w regionie. Ponadto mundurowi Kompanii V angażują się w działania również na terenie całej Małopolski oraz innych województw, zapewniając miejscowym funkcjonariuszom wsparcie w sytuacjach kryzysowych, a także w zabezpieczeniach ważnych imprez i wydarzeń.

Kompania V Oddziału Prewencji Policji w Krakowie z zamiejscową siedzibą w Nowym Sączu rozpoczęła funkcjonowanie 20 września 2022 roku. Od tego czasu jej funkcjonariusze zdążyli na stałe wpisać się w regionalne działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, rzetelnie realizując przydzielone im zadania. Jednocześnie ich służba na Sądecczyźnie jest znacznym wsparciem dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w ich codziennych zadaniach, a także w zabezpieczeniach różnorodnych wydarzeń.

Funkcjonariusze Kompanii V w 2023 roku brali udział w ważniejszych zabezpieczeniach odbywających się na terenie Sądecczyzny. Mundurowi dbali o bezpieczeństwo podczas ,,Krynica Forum 2023” – międzynarodowego wydarzenia łączącego biznes, politykę oraz świat nauki, w którym wzięli udział m.in. Prezydent RP, Prezydent Litwy, Premier Korei Południowej oraz były Prezydent Słowenii, a także przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych województwa małopolskiego oraz liczne grono prelegentów i gości z kraju i zagranicy. Policjanci Kompanii V zabezpieczali też szereg imprez sportowych m.in. w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 roku oraz Turnieju Finałowego Pucharu Polski w Hokeju na Lodzie, który odbył się w Krynicy-Zdroju. Ponadto brali udział w zabezpieczeniu wydarzeń kulturalnych i innych uroczystości, podczas których dbali o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.

Pełniąc codzienną służbę patrolową na Sądecczyźnie, policjanci Kompanii V są znacznym wsparciem dla funkcjonariuszy komendy oraz miejscowych komisariatów. Reagują na przestępstwa i wykroczenia, szczególnie dotyczące naruszeń porządku publicznego, czy naruszeń przeciwko mieniu. Wielokrotnie w trakcie służby albo prowadzonych interwencji ujawniali osoby poszukiwane w celu ustalenia miejsca ich pobytu lub odbycia kary pozbawienia wolności, a także osoby posiadające środki odurzające i psychotropowe. Aktywnie włączali się również w prowadzone przez sądecką Policję działania poszukiwawcze za osobami zaginionymi, niejednokrotnie ustalając miejsce, w którym przebywali. Natomiast początkiem stycznia br. policjanci Kompanii V wraz z doświadczonymi instruktorami Zespołu Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, jak również mundurowymi z sądeckiej jednostki, wzięli udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, dzieląc się swoją wiedzą i policyjnym doświadczeniem.

Warto dodać, że mundurowi Kompanii V pełnią służbę nie tylko na Sądecczyźnie, ale również biorą udział w działaniach na terenie całego województwa i w innych rejonach kraju, zapewniając miejscowym funkcjonariuszom wsparcie w sytuacjach kryzysowych, a także w zabezpieczeniach ważnych imprez i wydarzeń.

źródło: Policja Nowy Sącz