Podwyżki z wyrównaniem w lutym. Co z art. 15a?

Wiceszef MSWiA poinformował stronę związkową o stanie prac nad zmianą w zakresie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Aktualnie projektem będzie zajmowała się Rada Ministrów. Resort planuje, że ustawa jeszcze w lutym trafi do Sejmu i w marcu wejdzie w życie.

Zmiana artykułu 15a dotyczy zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Nowe przepisy są realizacją wcześniejszych uzgodnień ze stroną związkową.

Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił również, że rozporządzenia dotyczące podwyżki uposażeń oraz przeszeregowania w grupach są w wymaganych uzgodnieniach.

Podwyżki zostaną wypłacone funkcjonariuszom w lutym, z wyrównaniem od 1 stycznia br.

nszzp.pl