Policjanci OPP Kraków na poligonie OSPWL ORZYSZ

Współpraca służb mundurowych w dziedzinie wymiany doświadczeń jest bardzo ważnym elementem szkolenia. Różnorodność zadań do wykonania spoczywających na służbach policyjnych czy wojskowych wymaga ciągłego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji. Gdzie zdobyć tę wiedzę? Z kim się szkolić? – najpewniej pod okiem praktyków.

Porozumienie Komendanta Głównego Policji z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz współpraca  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Romana Kustera z Dowódcą 6 Batalionu Dowodzenia, wchodzącego w skład 6 Brygady Powietrznodesantowej ppłk. Marcinem Malinowskim zaowocowała wspólnym szkoleniem policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie z żołnierzami 6 Batalionu Dowodzenia.

Na przełomie roku 2020/2021 – Zespół Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przeprowadził cykl szkoleń dla Kompanii Manewrowej 6 Batalionu Dowodzenia przygotowującej się do XLIV zmiany PKW KFOR Kosowo. Żołnierze ćwiczyli kontrolę nad tłumem, postępowanie w przypadku użycia przez demonstrantów substancji łatwopalnych oraz użycie i wykorzystanie wybranych środków przymusu bezpośredniego.

Na odpowiedz wojska, nie trzeba było długo czekać. W dniach 15-20 lutego policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie zostali zaproszeni do udziału w szkoleniu  S.E.R.E.– ( Survival, Evasion, Resistance, Escape – przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka). Opanowanie technik S.E.R.E  jest niezbędnym elementem szkolenia dla żołnierzy jednostek specjalnych, zwiadowczych, pilotów, ale także każdej osoby, która znajdzie się w zagrożonym rejonie, gdzie prowadzony jest konflikt zbrojny oraz każdego żołnierza przed wyjazdem na misję poza granicami państwa. Szkolenie składa się z dwóch etapów.

S.E.R.E poziom A

Na poziomie “A” policjanci zdobywali wiedzę teoretyczną w zakresie procedur S.E.R.E, posługiwania się mapą, kompasem, protraktorem, urządzeniem GPS.

S.E.R.E poziom B

Zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności wykorzystali potem w praktyce na poligonie OSPWL Orzysz uczestnicząc w szkoleniu S.E.R.E poziom “B”. Natura nie była dla nich zbyt łaskawa. Temperatura powietrza oscylowała w granicach – 20 stopni Celsjusza.  Pierwszym sprawdzianem praktycznym nabytych umiejętności była budowa tymczasowego schronienia z dostępnych w naturze materiałów, wykonanie prowizorycznych filtrów do wody, oraz rozpalenie ogniska i zagotowanie wody (na czas). Powstałe w ten sposób szałasy posłużyły jako tymczasowe schronienie na kolejne dni kursu. Pozwalały ukryć policjantów przed pozoracją oraz dać możliwość krótkiego odpoczynku, ogrzania się przy ogniu i przygotowania wody do picia pomiędzy kolejnymi etapami. Funkcjonariusze zostali odizolowani od sił własnych i stosując procedury S.E.R.E dążyli do odzyskania przez swoje lub sojusznicze wojska. Uczestnicy szkolenia S.E.R.E przemieszczali się pomiędzy ustalonymi punktami, zadanymi w postaci współrzędnych i unikali przeciwnika, którego działania pozorowali żołnierze 6 Batalionu Dowodzenia. Schwytanie przez pozorację skutkowało nałożeniem jednej z wielu tzw. kar taktycznych, która dodatkowo utrudniała wykonanie zadania. W punktach kontrolnych wielokrotnie sprawdzano znajomość procedur, jak i umiejętności praktyczne (np. w formie tzw. Fire testów polegających na rozpaleniu ogniska, zagotowaniu wody i zamaskowaniu miejsca swojego działania w ograniczonym czasie). Nieustanne przestrzeganie procedur i przekazana wiedza pozwoliły na to, że w nocy z 19 na 20 lutego policjanci krakowskiego OPP zostali odzyskani przez siły własne. Już po odzyskaniu na zakończenie części praktycznej przeprowadzono w formie przesłuchania znajomość wiedzy kursantów w zakresie wszystkich zagadnień objętych szkoleniem S.E.R.E.

Podsumowanie

Wszyscy policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, którzy uczestniczyli w kursie S.E.R.E oceniają go jako ciężki i wymagający. Nie wszystkim było dane ukończyć zmagania ze względu na niedomaganie organizmu (wychłodzenie, odwodnienie) Działanie pod presją, w trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych,  niewielka ilość wody, pożywienia i snu powodują, że przedmiotowe szkolenie jest niezwykle wymagające fizycznie i psychicznie. Zagadnienia objęte szkoleniem są ciekawe, a nabyte umiejętności mogą okazać się niezwykle użyteczne. Uczestnictwo w szkoleniu S.E.R.E dało możliwość zapoznania się z wojskowymi procedurami, podniesienia umiejętności nawigacji przy użyciu mapy i kompasu, zgłębienia i zastosowania w praktyce wiedzy dotyczącej zielonej taktyki i survivalu.

Wzorowo zaplanowany i perfekcyjnie zorganizowany przez świetnie przygotowaną kadrę instruktorską Wojska Polskiego kurs, zakończył się 20 lutego wręczeniem zaświadczeń ukończenia kursu S.E.R.E. Ogromne wyrazy uznania dla wszystkich uczestników szkolenia i gratulacje dla tych, którzy go ukończyli.